تبلیغات
دانلود مقالات

دانلود مقالات

رفتن به محتوا دانلود پایان نامه سایت مرجع دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد- همه رشته ها پایان نامه

پایان نامه بررسی اثرات گروه­های تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی در شرکت­های پذیرفته شده …

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) در رشته حسابداری

عنوان:

بررسی اثرات گروه­های تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

زمستان ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده… ۱

فصل اول : کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه ۳

۱-۲- بیان مسأله پژوهش…… ۴

۱-۳-اهمیت و ضرورت پژوهش…… ۶

۱-۴- اهداف پژوهش…… 7

۱-۵- فرضیه­های پژوهش . 7

۱-۶- روش انجام پژوهش…… ۸

۱-۶-۱- روش پژوهش و گردآوری داده­ها. ۸

۱-۶-۲- متغیرهای پژوهش…… ۸

۱-۶-۲-۱- متغیر مستقل…. ۸

۱-۶-۲-۲- متغیر وابسته.. ۹

۱-۶-۲-۳- متغیرهای کنترلی…. ۹

۱-۶-۳- جامعه و نمونه آماری پژوهش…… . ۹

۱-۶-۴- روش تجزیه و تحلیل داده ها ….. ۱۰

۱-۷- تعریف واژه­های کلیدی…. ۱۰

۱-۸- ساختار کلی پژوهش…… ۱۱

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

مبانی نظری و پیشینه پژوهش…… ۱۲

۲-۱- مقدمه . ۱۳

۲-۲-۱- گروه­های تجاری…. ۱۳

۲-۲-۱-۱- تعریف گروه­های تجاری…. ۱۴

۲-۲-۱-۲- صورت­های مالی تلفیقی…. ۱۶

۲-۲-۱-۴- بررسی تطبیقی استانداردهای حسابداری…. ۱۸

۲-۲-۱-۵- الزام صورت­های مالی تلفیقی…. ۱۸

۲-۲-۱-۶- تعریف واحد تجاری فرعی…. ۱۹

۲-۲-۲- ساختار مالکیت…… ۲۰

۲-۲-۲-۱- تعریف مالکیت…… ۲۱

۲-۲-۲-۲- تئوری ساختار مالکیت…… ۲۲

۲-۲-۲-۳- نظریه نمایندگی…. ۲۳

۲-۲-۲-۴- ترکیب مالکیت و سهامداری مدیران… ۲۵

۲-۲-۲-۴-۱- فرضیه همگرایی منافع… ۲۵

۲-۲-۲-۴-۲- فرضیه تثبیت جایگاه مدیران… ۲۷

۲-۲-۲-۵- ترکیب مالکیت و سهامداران نهادی و عمده.. ۲۸

۲-۲-۲-۵-۱- فرضیه نظارت کارآ.. ۲۹

۲-۲-۲-۵-۲- فرضیه همسویی استراتژیک……. ۳۰

۲-۲-۲-۶- تأثیر سهامداران عمده مالی بر هزینه های نمایندگی…. ۳۰

۲-۲-۲-۶- ترکیب مالکیت و سهامداران خارجی…. ۳۰

۲-۳- هزینه بدهی…. ۳۱

۲-۳-۱- هزینه بدهی و ساختار سرمایه.. ۳۴

۳-۲- پیشینه پژوهش…… ۳۶

۳-۲-۱- پژوهش­های داخلی…. ۳۶

۲-۳-۲- پژوهش­های خارجی…. ۳۸

۲-۴- خلاصه فصل…. ۴۰

فصل سوم: روش اجرای پژوهش

۳-۱- مقدمه 42

۳-۲- روش پژوهش…… ۴۲

۳-۳- فرضیه ها و سوا­ل­های پژوهش…… ۴۲

۳-۴- تعریف و اندازه­گیری متغیرهای پژوهش…… ۴۳

۳-۴-۱- متغیر مستقل…. ۴۳

۳-۴-۲- متغیر وابسته.. ۴۴

۳-۴-۳- متغیرهای کنترلی…. ۴۴

۳-۵- قلمرو پژوهش…… ۴۵

۳-۶- جامعه آماری و نمونه آماری…. ۴۵

۳-۶-۱- جامعه آماری…. ۴۵

۳-۶-۲- نمونه آماری…. ۴۶

۳-۷- روش گردآوری داده ها. ۴۷

۳-۸- روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها. ۴۷

۳-۸-۱- ضریب همبستگی و رگرسیون… ۴۷

۳-۸-۲- مدل­های رگرسیونی مورد استفاده و آزمون معناداری ضرایب مدل­های مربوط به فرضیه اصلی پژوهش.. ۴۹

۳-۸-۳- تحلیل واریانس…… ۵۱

۳-۹- خلاصه فصل…. ۵۲

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه . 54

۴-۲- یافته­های پژوهش…… ۵۴

۴-۲-۱- آمار توصیفی…. ۵۴

۴-۲-۲- ایستایی (پایایی) متغیرهای پژوهش…… ۵۵

+ نوشته شده در جمعه 4 آبان 1397ساعت 19:17 توسط رسول | | تعداد بازدید : 3


رفتن به محتوا دانلود پایان نامه سایت مرجع دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد- همه رشته ها پایان نامه

پایان نامه بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی بر ارزش شرکت­های پذیرفته شده در …

بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی بر ارزش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

۱-۱- مقدمه

این پژوهش به بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی بر ارزش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. در این فصل ابتدا مساله اصلی و چرایی انجام این پژوهش بیان می­گردد. در ادامه به اهداف، اهمیت پژوهش و کاربرد نتایج حاصل از انجام این مطالعه پرداخته می­شود. در بخش بعد، فرضیه­های پژوهش توضیح داده می­شوند. به دنبال آن، این پژوهش، از منظر قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی مورد بررسی قرار می­گیرد. جامعه آماری پژوهش و نمونه منتخب که به منظور آزمون فرضیه­ها مورد استفاده قرار گرفته است، معرفی می­گردد و توضیح داده می­شود که این نمونه، بر مبنای چه محدودیت­هایی انتخاب شده­اند. در ادامه در قالب مبحث روش پژوهش، به معرفی مدل مورد استفاده در این مطالعه، متغیرها، شیوه گردآوری داده­ها و نرم­افزارها و آماره­های مورد استفاده به منظور آزمون فرضیه­ها و برآورد مدل پرداخته می­شود. در انتها نیز با ارائه تعریف عملیاتی از کلید واژه­ها، فصل به پایان می­رسد.

۱-۲- تعریف موضوع و بیان مسئله پژوهش

خلق ارزش ضرورتی اصلی در فضای کسب و کار امروزی است. امروز، جهانی شدن اقتصاد، تحول در دنیای کامپیوتر و آزادی جریان سرمایه­ها در سطح بین­الملل با تقاضای هر چه بیشتر اطلاعات درباره عملکرد شرکت­ها با یکدیگر آمیخته شده­اند. ضمن آنکه اطلاعات عملکردی که سرمایه­گذاران نیاز دارند تنها اطلاعات تاریخی نیست. سرمایه­گذاران و نیز مدیران شرکت­هایی که در آن­ها سرمایه­گذاری انجام شده است، به اطلاعاتی درباره­ی آینده شرکت نیاز دارند.

مفهوم ارزش از گذشته و از زمانی که بشر به تجارت و جمع­آوری سرمایه و ثروت پرداخته است، به وجود آمده است. ارزش یک قلم دارایی اعم از اینکه واقعی یا مالی باشد، بستگی به این دارد که تا چه حد بتواند خواسته­ها و نیازهای افراد را برآورده کند. بر این اساس مطالعات متنوعی در رابطه با ارزشیابی شرکت و معیارهای عملکرد صورت گرفته است که به نقش اطلاعات حسابداری جهت برآورد سودهای آتی و ارزشیابی شرکت توسط سرمایه­گذاران اشاره دارد(رودنشین، ۱۳۸۴). ارزش شرکت زمانی ایجاد می­شود که آن شرکت، برای ذینفعان اصلی­اش منافع ایجاد کند. منظور از ذینفعان همه افرادی هستند که در شرکت نفعی دارند و شامل سهامداران ، بستانکاران، مقامات مالیاتی و… می­باشند. ذینفعان به راحتی می­توانند با فعالیت­ها و معاملات بازاری خود و قراردادهای شرکت به طور مستقیم بر ارزش شرکت تاثیر بگذارند اما محدودیت­هایی که در این زمینه وجود دارد، هزینه معاملاتی و مسائل اطلاعاتی می­باشد که در مکانیزم­های قراردادی شرکت وجود دارد، بدین معنا که ذینفعان برای بدست آوردن اطلاعات درون شرکت، باید هزینه زیادی پرداخت کنند. لذا به علت این محدودیت­ها، می­بایست از مکانیزم­های حاکمیت شرکتی استفاده شود (عسکرزاده،۱۳۹۰).

حاکمیت شرکتی به مجموعه­ای از فرآیندها، آداب و رسوم­، سیاست­ها و رویه­ها، قوانین و عواملی اشاره دارد که بر راه و روشی که یک شرکت هدایت، و یا تحت جدایی مالکیت از مدیریت نظارت می­شود، اثرگذار است. به­ علاوه انتظار می­رود ارزش­های بیان شده شرکت­ها با ساختارهای حاکمیت شرکتی متفاوت باشد. استدلال اصلی این است که چون شرکت چیزی بیش از یک مجموعه قانونی نیست، پس ارزش­های آن باید از ترجیحات یا ارزش­های ذینفعان آن سرچشمه بگیرد. به عبارت دیگر، ارزش­های شرکت زمانی ایجاد می­شوند که ارزش­های ذینفعان، برجسته، کلیدی و درونی شوند (بونن و همکاران۱،۲۰۰۶).

کیفیت گزارشگری مالی، دقت و صحت گزارش­های مالی در بیان اطلاعات مربوط به عملیات شرکت، و اظهار کردن تمام دارایی­های شرکت از جمله دارایی­های نامشهود و سرمایه فکری به منظور آگاه کردن استفاده­کنندگان از آن است (دارابی، ۱۳۹۱). کیفیت بالای گزارشگری مالی از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، امکان گزینش نادرست و خطر اخلاقی را کاهش داده، بر اثر افزایش توانایی سهامداران و وام­دهندگان در کنترل و تحت نظر گرفتن فعالیت مدیران، منجر به کاهش هزینه­های پایش مدیران و در نتیجه اجبار مدیران در انتخاب پروژه­های مناسب و کارا و کاهش ریسک و هزینه­های تامین مالی شرکت و در نهایت بالا رفتن ارزش شرکت و کارایی سرمایه­گذاری می­گردد (ثقفی و عرب مازاریزدی، ۱۳۸۹).

تحقیقات مختلف نشان می­دهد که یک افشای خوب ، دقت پیش­بینی تحلیلگران از سودهای سال­های آتی را بهبود می­بخشد. شرکت­ها اطلاعات را یا به صورت اجباری و یا به صورت اختیاری افشا می­کنند. یکی از موضوعات مهمی که در رابطه با افشای اطلاعات توسط شرکت­ها مطرح است، پیامدهای اقتصادی افشای اطلاعات می­باشد. افشای اجباری و اختیاری اطلاعات می­تواند دارای پیامدهای اقتصادی متعددی باشد که از جمله این پیامدها می­توان به بهبودنقدشوندگی سهام در بازار سرمایه، کاهش هزینه سرمایه شرکت­ها، افزایش کاربران و افزایش توان پیش­بینی استفاده­کنندگان از اطلاعات اشاره نمود که این موارد نهایتا منجر به افزایش ارزش شرکت می­شود. نتایج تجربی افشا عموما مطابق پیش­بینی تئوری مالی است که اطلاعات عمومی بیش­تر، ارزش شرکت را با کاهش هزینه سرمایه یا افزایش جریان­های نقدی یا و یا هر دو این­ها، افزایش می­دهد (بوتوسان[۱] و همکاران، ۱۹۹۷).

ارزش شرکت به فرصت­های سرمایه­گذاری آینده وابسته است (میرس[۲]، ۱۹۹۷، اسمیت و واتس[۳]،۱۹۹۲و یرماک[۴]، ۱۹۹۶) و شرکت­های با رشد بالاتر دارای این پیام می­باشند که در آینده سود تقسیمی بیش­تری دارند و یک رابطه مثبت بین ارزش شرکت و رشد فروش وجود دارد. همچنین یرماک (۱۹۹۶) بیان می­کند که اندازه شرکتبا ارزش آن در ارتباط می­باشد و هر چه شرکت بزرگتر باشد دارای ارزش بیش­تری است. روس[۵] (۱۹۹۷) نشان داد که ارزش یک شرکت با افزایش در اهرم مالی آن افزایش خواهد یافت، زیرا افزایش اهرم، درک بازار را در مورد ارزش افزایش می­دهد. در رابطه با اهرم، لینز[۶](۲۰۰۳) نیز از بدهی به عنوان یک متغیر کنترلی با این رویکرد که امکان دارد اعتباردهندگان قادر باشند مسائل نمایندگی را کاهش دهند، استفاده نمود. چرا که انتظار می­رود اعتباردهندگان به عنوان نظارت­کنندگان بیرونی عمل کنند و در کاهش مسائل نمایندگی نقش داشته باشند. لذا یک رابطه مثبت بین اهرم و ارزش شرکت را پیش­بینی کرد.

با توجه به مطالب فوق سوال اصلی پژوهش این است که آیا حاکمیت شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی بر ارزش شرکت تاثیر دارد؟

۱-۳- اهداف پژوهش

این پژوهش مشتمل بر دو هدف به شرح زیر است:

تعیین تاثیر حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

تعیین تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر ارزش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

۱-۴- اهمیت پژوهش

ارزش­گذاری یکی از موضوعات اساسی در مباحث مدیریت مالی و مدیریت سرمایه­گذاری است. همچنین سرمایه­گذاری از ضروریات برنامه­ریزی می­باشد. ارزش­گذاری به مدیریت کمک می­کند تا درکی از پیشرفت خود در ایجاد ارزش بیابد و از این طریق موفقیت یا شکست استراتژی­ها و ساختار مالی جاری را بسنجد. علاوه بر این سهامداران نیز برای تصمیم­گیری در مورد خرید و فروش سهام شرکت­ها نیازمند اطلاعاتی جهت تعیین ارزش اوراق بهادار هستند. یکی از مهم­ترین این تصمیم­ها، مرتبط با سرمایه­گذاری در سهام می­باشد که خود تابعی از ارزش شرکت سرمایه­پذیر محسوب می­شود. به بیان دیگر سرمایه­گذاران در پی آنند تا از ناکارایی­های بازار بهره جویند، به این معنا که سهامی را شناسایی و متعاقبا خریداری نمایند که ارزش آن کمتر از مقدار واقعی تعیین شده باشد. از سوی دیگر مدیران در جهت حداکثر کردن ارزش شرکت تحت رهبری خود در حال برنامه­ریزی اقدام­هایی هستند که آینده شرکت را رقم خواهد زد. یکی از منابع اطلاعاتی، اطلاعات حسابداری است. بنابراین سرمایه­گذاران با داشتن اطلاعات حسابداری می­توانند عایداتشان را حداکثر کنند. مبانی نظری گزارشگری مالی به لزوم تهیه اطلاعات مالی به گونه­ای که در تصمیم­گیری افراد مفید واقع شود تاکید کرده­ است. نقش اصلی حسابداری فراهم آوردن اطلاعات مورد نیاز استفاده­کنندگان از جمله برای ارزش­گذاری شرکت­ها می­باشد. بنابراین سرمایه­گذاران با داشتن اطلاعات حسابداری به­ موقع و قابل اتکا می­توانند عایداتشان را حداکثر کنند.

از طرفی در تحقیقات پیشین، اندازه هیئت مدیره، اندازه کمیته­های مختلف، تعداد جلسات، جبران خسارت(پاداش) مدیر، دوگانگی وظیفه مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و بسیاری مفاهیم دیگر برای توصیف ابعاد مختلف حاکمیت شرکتی بکار گرفته شده است و به طور کلی به نظر می­رسد ارتباط مثبت خاصی بین معیارهای منحصر به فرد حاکمیت خوب و ارزش و عملکرد شرکت باشد، ولی بیش­تر یافته­ها بی­نتیجه مانده است (کالیتا[۷]،۲۰۱۱). برخلاف روال گذشته، این پژوهش پا را فراتر گذاشته و حاکمیت شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی را به عنوان دو متغیر مهم در مدل خود افزوده است.

۱-۵-کاربرد نتایج پژوهش

جدایی مالکیت و کنترل، باعث ایجاد مشکلات نمایندگی در داخل شرکت­ها می­شود. در نتیجه ممکن است مدیران اقداماتی را انجام دهند که در جهت بهترین منافع سهامداران نباشد. از آنجایی که سهامداران معمولا پراکنده هستند و قابلیت نظارت و کنترل اقدامات مدیران به طور مستقیم وجود ندارد، ممکن است عملکرد شرکت­ها آسیب ببیند. علاوه بر این مدیران در مورد شرکت اطلاعات بهتری از سهامداران دارند. این عدم تقارن اطلاعاتی باعث می­شود که آن­ها نتوانند تصمیمات آگاهانه بگیرند. مجموعه­ای از مکانیسم­های حکومت می­تواند برای کاهش مشکلات نمایندگی اجرا شود. هدف از حاکمیت شرکتی آن است که اطمینان حاصل شود که مدیران در جهت بهترین منافع سهامداران عمل می­کنند. علاوه بر این، می­توانند مدیران را مجبور کند که اطلاعات با اهمیت را افشا کنند، به طوری که عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهامداران به حداقل برسد.

بر این اساس در صورتی که شرکت­ها، حاکمیت شرکتی را خوب اجرا ­کنند و افشاهای بیش­تری انجام دهند، مشکلات نمایندگی کمتر شده و ارزش­های شرکت بالاتر خواهد رفت.

۱-۶- فرضیه­های پژوهش

با توجه به اهداف ذکر شده، فرضیه­های اصلی این پژوهش به شرح زیر است:

  • حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت تاثیر مثبت دارد.
  • کیفیت گزارشگری مالی بر ارزش شرکت تاثیر مثبت دارد.

۱-۷- قلمرو پژوهش

هر پژوهشی باید دارای قلمرو و دامنه مشخصی باشد تا پژوهشگر در تمامی مراحل پژوهش، بر موضوع پژوهش احاطه کافی داشته باشد و بتواند براساس آن نتایج حاصل از نمونه را به جامعه تعمیم دهد. قلمرو مکانی این پژوهش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد و قلمرو زمانی این پژوهش سال­های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ می­باشد. روش نمونه برداری در این پژوهش مبتنی بر روش حذف سیستماتیک می­باشد.

۱-۸-روش پژوهش و جمع­آوری اطلاعات

این پژوهش از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی محسوب می­شود. هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می­شود. همچنین از نظر ماهیت و روش این تحقیق توصیفی- همبستگی می­باشد. توصیفی از آن جهت که به شناخت بیش­تر شرایط موجود و یاری دادن به فرآیند تصمیم­گیری می­انجامد. برای جمع­آوری مبانی نظری و شرح پژوهش از روش کتابخانه­ای استفاده می­شود. بدین منظور از کتب، مقاله­ها و پایگاه­های اطلاعاتی مرتبط استفاده خواهد شد. روش گردآوری داده­ها روش اسنادکاوی است.

۱-۹- ابزار تجزیه و تحلیل

در این تحقیق از روش­های کمی تجزیه و تحلیل آماری استفاده خواهد شد که شامل تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره به روی حداقل مربعات معمولی خواهد بود.

تمامی این تجزیه و تحلیل­های آماری به کمک نرم­افزار Eviews انجام خواهد شد و برای تعیین روش تخمین مدل از آزمون­های F لیمر[۸] و هاسمن[۹]، استفاده خواهد شد. در نهایت برای معنادار بودن کل مدل از آماره F و برای بررسی معنادار بودن ضریب متغیرهای مستقل از آماره­ی t استفاده می­شود. در بخش آمار توصیفی نیز، تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از شاخص­های مرکزی همچون میانگین و میانه و شاخص پراکندگی انحراف معیار انجام می­پذیرد.

۱-۱۰- تعریف واژه­ها و اصطلاحات کلیدی

ارزش شرکت (FIRM VALUE): با توجه به رشد واحدهای تجاری، تاسیس شرکت­های سهامی، متفاوت بودن علایق وانتظارات سهامداران و حداکثر کردن سود به عنوان هدف نهایی شرکت­ها، ارزش به عنوان واسطه دارایی­های موجود و کارایی عملیاتی تعریف شده است (کیم[۱۰]،۲۰۱۱: ۳۵).

حاکمیت شرکتی (Corporate Governance): مجموعه ابزارهای هدایت و کنترل است که با استفاده از قوانین، مقررات، ساختارها، فرآیندها، فرهنگ­ها و سیستم­ها موجب دستیابی به هدف­های پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می­شود (حساس یگانه، ۱۳۸۵: ۳۲).

کیفیت گزارشگری مالی (Financial Reporting Quality): به میزان بیان و آشکارسازی وضعیت اقتصادی یک شرکت به وسیله­ی گزارشات مالی و عملکرد آن در طول دوره­ی مالی به شیوه­ای صحیح و صادقانه اشاره دارد (اسماعیل­زاده مقری و همکاران، ۱۳۸۹: ۷).

افشاء (Disclosure): یکی از اصول حسابداری است که بر کلیه جوانب گزارشگری مالی تاثیر دارد و ایجاب می­کند که کلیه واقعیت­های با اهمیت مربوط به رویدادها و فعالیت­های مالی واحد تجاری به شکل مناسب و کامل گزارش شود (عالی­ور، ۱۳۸۱: ۷۶).

تعداد صفحه :۱۲۵

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت serderehi@gmail.com

رفتن به نوارابزار

پایان نامه ارشد حسابداری: ارزیابی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته

واحد کاشان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان:

ارزیابی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

دکتر حسن قدرتی


برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
چکیده: ۱
۱- فصل اول
۱-۱- مقدمه. ۳
۱-۲- بیان مساله. ۳
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۵
۱-۴- اهداف تحقیق.. ۶
۱-۴-۱- اهداف اصلی.. ۶
۱-۴-۲- اهداف فرعی.. ۶
۱-۵- سوالات تحقیق.. ۶
۱-۵-۱- سوالات اصلی تحقیق.. ۶
۱-۵-۲- سوالات فرعی تحقیق.. ۶
۱-۶- فرضیه‏های تحقیق.. ۷
۱-۶-۱- فرضیه های اصلی.. ۷
۱-۶-۲- فرضیه های فرعی.. ۷
۱-۷- متغیرهای تحقیق.. ۷
۱-۷-۱- متغیر مستقل.. ۸
۱-۷-۲- نحوه اندازه گیری متغیر مستقل.. ۸
۱-۷-۳- متغیر وابسته. ۹
۱-۷-۴- نحوه اندازه گیری متغیر وابسته. ۹
۱-۸ـ روش شناسی تحقیق.. ۱۰
۱-۸-۱- روش تحقیق ازجهت هدف... ۱۰
۱-۸-۲- روش تحقیق ازنظر روش استنتاج.. ۱۱
۱-۸-۳- روش تحقیق ازنظر طرح تحقیق.. ۱۱
۱-۹- قلمرو موضوعی، زمانی و مکانی تحقیق.. ۱۱
۱-۹-۱- قلمرو موضوعی.. ۱۱
۱-۹-۲- قلمرو زمانی.. ۱۱
۱-۹-۳- قلمرو مکانی.. ۱۱
۱-۱۰- تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی طرح.. ۱۱
۱-۱۱- ساختار تحقیق.. ۱۲
۲- فصل دوم
۲-۱- مقدمه. ۱۴
۲-۲- مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. ۱۵
۲-۲-۱- مسولیت اجتماعی.. ۱۵
۲-۱-۲- مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد. ۲۲
۲-۱-۳- محرک های اقتصادی مسئولیت اجتماعی شرکت... ۲۴
۲-۱-۴- اهمیت کیفیت گزارشگری مالی در استانداردهای حسابرسی.. ۳۹
۲-۳- پیشینه تحقیق.. ۴۰
۳- فصل سوم
۳-۱- مقدمه. ۴۹
۳-۲- روش تحقیق.. ۴۹
۳-۲-۱- روش تحقیق ازجهت هدف... ۴۹
۳-۲-۲- روش تحقیق ازنظر روش استنتاج.. ۴۹
۳-۲-۳- روش تحقیق ازنظر طرح تحقیق.. ۴۹
۳-۳- جامعه آماری.. ۵۰
۳-۴- قلمرو موضوعی، زمانی و مکانی تحقیق.. ۵۰
۳-۴-۱- قلمرو موضوعی.. ۵۰
۳-۴-۲- قلمرو زمانی.. ۵۰
۳-۴-۳- قلمرو مکانی.. ۵۰
۳-۵- حجم نمونه و روش نمونه گیری.. ۵۰
۳-۵-۱- تعیین حجم نمونه. ۵۱
۳-۵-۲- روش نمونه گیری.. ۵۱
۳-۶- روش گردآوری داده و کاربرد آنها ۵۱
۳-۷- کیفیت ابزار اندازه گیری تحقیق.. ۵۲
۳-۸- مدل تحقیق.. ۵۲
۳-۸-۱- مدل ریاضی تحقیق.. ۵۲
۳-۸-۲- دسته بندی متغیرها: ۵۲
۳-۸-۳- تعریف رابطه بین متغیرها ۵۳
۳-۹- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۵۳
۳-۹-۱- آزمون کولموگروف اسمیرنوف یا جاک برا با استفاده از نرم افزار SPSS. 53
۳-۹-۲- آزمون ضریب همبستگی با استفاده از نرم افزار EVIOWS. 54
۳-۹-۳- بررسی ضریب همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته و مطالعه معنی دار ضرایب... ۵۴
۳-۹-۴- ضریب تعیین.. ۵۴
۳-۹-۵- رگرسیون چندگانه. ۵۵
۳-۹-۶- عدم وجود خودهمبستگی بین خطاهای مدل. ۵۶
۳-۹-۷- آزمون دوربین واتسون. ۵۶
۳-۹-۸- پانل دیتا ۵۶
۳-۱۰- نرم افزارهای آماری.. ۶۴
۴- فصل چهارم
۴-۱- مقدمه. ۶۶
۴-۲- توصیف نمونه آماری.. ۶۶
۴-۳- جامعه آماری.. ۶۶
۴-۴ نمونه آماری.. ۶۶
۴-۵- یافته های تحقیق.. ۶۸
۴-۵-۱- نحوه اندازه گیری متغیر کیفیت گزارشگری.. ۷۰
۴-۵-۲- برآورد اول شاخص کیفیت گزارشگری مالی.. ۷۰
۴-۵-۳- آزمون F لیمر مدل تغیر سالانه در حسابهای دریافتنی- شاخص اول کیفیت گزارشگری مالی.. ۷۰
۴-۵-۴- برآورد دوم شاخص کیفیت گزارشگری مالی.. ۷۱
۴-۵-۵- آزمون F لیمر مدل کل تعهدات - شاخص دوم کیفیت گزارشگری مالی.. ۷۱
۴-۵-۶- برآورد سوم شاخص کیفیت گزارشگری مالی.. ۷۲
۴-۵-۷- آزمون F لیمر مدل کل تعهدات – شاخص سوم کیفیت گزارشگری مالی.. ۷۳
۴-۵-۸- محاسبه نهایی متغیر کیفیت گزارشگری مالی.. ۷۴
۴-۶- شاخص های مرکزی و پراکندگی.. ۷۵
۴-۷- تحلیل پیش فرض ها ( آزمون فرض کلاسیک) ۷۶
۴-۷-۱- نرمال بودن متغیر وابسته(کیفیت گزارشگری مالی) ۷۶
۴-۷-۲- دلایل انتخاب روش آماری.. ۷۸
۴-۸- آزمون فرض ها ۷۸
۴-۸-۱- آزمون F لیمر مدل - فرضیه های فرعی با استفاده از مدل مسولیت اجتماعی.. ۷۹
۴-۸-۲- برازش مدل تحقیق.. ۷۹
۴-۸-۳- آزمون F لیمر مدل- فرضیه های اصلی با استفاده از مدل کیفیت گزارشگری مالی.. ۸۰
۴-۸-۴- برازش مدل تحقیق.. ۸۱
۴-۸-۵- آزمون F لیمر مدل - فرضیه های فرعی با استفاده از مدل کیفیت گزارشگری مالی.. ۸۱
۵- فصل پنجم
۵-۱- مقدمه. ۸۴
۵-۲- نتیجه­گیری.. ۸۴
۵-۴- پیشنهادات بر اساس یافته های تحقیق.. ۸۶
۵ـ۵ـ محدودیت های تحقیق.. ۸۷
۵-۶- پیشنهادهایی برای مطالعات آینده ۸۷
فهرست جداول
جدول ‏۲‑۱ : خلاصه تحقیقات انجام شده ۴۵
جدول ‏۴‑۱: لیست شرکت انتخابی.. ۶۷
جدول ‏۴‑۲: لیست صنایع انتخابی.. ۶۸
جدول ‏۴‑۳: علائم اختصاری متغیرهای مستقل و وابسته. ۶۹
جدول ‏۴‑۴ نتایج آزمون معنی دار بودن اثرات ثابت در مقابل روش حداقل مربعات تجمیع شده برای مدل تحقیق (شاخص اول کیفیت گزارشگری مالی) ۷۰
جدول ‏۴‑۵: نتایج تخمین مدل (تغیر در حسابهای دریافتنی سالیانه – شاخص اول ) ۷۱
جدول ‏۴‑۶ نتایج آزمون معنی دار بودن اثرات ثابت در مقابل روش حداقل مربعات تجمیع شده برای مدل تحقیق (شاخص دوم کیفیت گزارشگری مالی) ۷۱
جدول ‏۴‑۷: نتایج تخمین مدل (تعهدات کل – شاخص دوم ) ۷۲
جدول ‏۴‑۸ نتایج آزمون معنی دار بودن اثرات ثابت در مقابل روش حداقل مربعات تجمیع شده برای مدل تحقیق (شاخص سوم کیفیت گزارشگری مالی) ۷۳
جدول ‏۴‑۹: نتایج تخمین مدل (اقلام تعهدی سرمایه در گردش – شاخص سوم ) ۷۴
جدول ‏۴‑۱۰: شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیرهای پژوهش.... ۷۵
جدول ‏۴‑۱۱: شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیر وابسته پژوهش.... ۷۶
جدول ‏۴‑۱۲: آزمون جارک- برا متغیر وابسته پژوهش بعد از اعمال تبدیلات جانسون. ۷۷
جدول ‏۴‑۱۳ نتایج آزمون معنی دار بودن اثرات ثابت در مقابل روش حداقل مربعات تجمیع شده برای مدل تحقیق (مسولیت اجتماعی) ۷۹
جدول ‏۴‑۱۴: نتایج تخمین مدل با روش PooL (متغیر وابسته: مسولیت اجتماعی) ۸۰
جدول ‏۴‑۱۵ نتایج آزمون معنی دار بودن اثرات ثابت در مقابل روش حداقل مربعات تجمیع شده برای مدل تحقیق (کیفیت گزارشگری مالی) ۸۰
جدول ‏۴‑۱۶: نتایج تخمین مدل با روش PooL (متغیر وابسته: کیفیت گزارشگری مالی) ۸۱
جدول ‏۴‑۱۷ نتایج آزمون معنی دار بودن اثرات ثابت در مقابل روش حداقل مربعات تجمیع شده برای مدل تحقیق (مسولیت اجتماعی) ۸۱
جدول ‏۴‑۱۸: نتایج تخمین مدل با روش PooL (متغیر وابسته: کیفیت گزارشگری مالی) ۸۲
۵-۱ جدول مقایسه با تحقیقات انجام شده ۸۶
پیوست
خروجی های نرم افزار. ۹۱
آمار توصیفی.. ۹۱
برازش مدل مسولیت اجتماعی با اثر ثابت... ۹۲
آزمون لیمر. ۹۳
برازش مدل پول مسولیت اجتماعی.. ۹۳
آزمون ثبات واریانس ها ۹۴
برازش مدل شاخص اول کیفیت گزارشگیری مالی با اثر ثابت... ۹۵
آزمون لیمر. ۹۵
برازش مدل پول شاخص اول. ۹۶
آزمون وایت مدل شاخص اول. ۹۷
برازش مدل با اثر ثابت شاخص دوم. ۹۷
آزمون لیمر. ۹۸
آزمون پول برازش مدل دوم. ۹۹
آزمون وایت شاخص دوم. ۹۹
برازش شاخص سوم کیفیت گزارشگری با اثر ثابت... ۱۰۰
آزمون لیمر. ۱۰۱
برازش مدل پول شاخص سوم. ۱۰۱
آزمون وایت... ۱۰۲
برازش مدل بین مسولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی.. ۱۰۳
مدل با اثر ثابت... ۱۰۳
آزمون لیمر. ۱۰۳
برازش مدل پول رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و مسولیت اجتماعی.. ۱۰۴
برازش مدل پول رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و اندازه و اهرم مالی ...........................................۱۰۵
چکیده:
هدف این پژوهش ارزیابی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش به منظور برآورد کیفیت گزارشگری مالی با استفاده از میانگین سه عامل مختلف شامل: تغییر سالانه در حسابهای دریافتنی،کل تعهدات و اقلام تعهدی سرمایه درگردش و جهت اندازه گیری مسئولیت اجتماعی از چک لیست امتیازبندی شده استاندارد استفاده می کنیم. در این پژوهش از اطلاعات تعداد ۱۱۷ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۳۹۱-۱۳۹۰ استفاده شده است. جهت آزمون فرضیه ها، از مدل های رگرسیونی و نرم افزار Spss و Eviews استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
مقدمه
موضوع و مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت ها در چند سال اخیر با توجه به رشد سازمان های غیردولتی، جنبش های اعتراضی علیه قدرت شرکت ها، افزایش آگاهی اجتماعی، توسعه ی بازارهای سرمایه و شرکت های سهامی عام و رسوایی های مالی و اخلاقی شرکت های بزرگ تبدیل به نمونه مسلّط و غالب در فضای اداره ی شرکت ها شده است. به این ترتیب از حدود ۲۰ سال پیش، شاهد طرح مفهومی با عنوان «مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها[۱]» هستیم که در چارچوب آن، بسیاری از اندیشمندان برجسته ی حوزه ی مدیریت و اقتصاد کوشیده اند تا چارچوب هایی با هدف افزایش کارآمدی برنامه های اجتماعی و نوع دوستانه ی شرکت ها و نیز هم راستا نمودن این برنامه ها با استراتژی های کلان شرکت ها طراحی کنند. از طریق مسئولیت اجتماعی، شرکت ها در کسب و کار تأکید مجدد بر اصول و ارزش ها، در هر دو فرآیندها و عملیات و در تعامل با سایر فعّالان اجتماعی دارند. مسئولیت اجتماعی شرکت ها عموماً دارای طبیعت داوطلبانه و اختیاری می باشد و به فعالیت هایی که بیش از انطباق با قانون است اشاره می کند. مسئولیت اجتماعی و محیطی شرکت ممکن است انتظارات در حال تغییر جامعه را منعکس کند (بابالولا[۲]، ۲۰۱۲).
بازار سرمایه به عنوان موتور محرکه اقتصاد بر محور اطلاعات قرار دارد. جریان درست اطلاعات در این بازار منجر به اتخاذ تصمیمات صحیح و منطقی از سوی مشارکت­کنندگان می­شود و درنهایت، توسعه اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی را به ارمغان می­آورد. گزارش­های مالی از مهم­ترین منابع اطلاعاتی است که هدف آن فراهم کردن اطلاعات لازم برای تصمیم گیری­های اقتصادی می­باشد و بخش اعظمی از نیاز اطلاعاتی بازار سرمایه را تأمین می­کند.
لذا در این تحقیق به بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی شرکت ها پرداخته می شود
تعداد صفحه : ۱۲۱
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت : serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

*** **** ***

+ نوشته شده در جمعه 4 آبان 1397ساعت 19:13 توسط رسول | | تعداد بازدید : 3

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی آثار انعکاس اخبار جنایی در مطبوعات

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته پیشگیری

موضوع:

بررسی آثار انعکاس اخبار جنایی در مطبوعات

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

تحقیق و بررسی در اطراف اثر مطبوعات که اهمیت آن به هیچ وجه بر کسی پوشیده نیست از دیر زمان نظر جرم شناسان روانشناسان و نویسندگان را به خود جلب کرده و باعث شده تا هر کس برحسب عقیده و مطالعات خود نظراتی را ابراز کند و از آن به صورتی بحث نماید. لذا با عنایت به دغدغه خاطر قدیمی نویسنده مبنی بر تبعات انعکاس اخبار جنایی در مطبوعات موضوع فوق انتخاب شد و هدف اصلی این تحقیق آگاهی از آثار انعکاس اخبار جنایی در مطبوعات می باشد که در جامعه آماری افراد بالای ۱۵ سال مناطق ۲۲ گانه تهران بزرگ مورد مطالعه قرار گرفته و حجم نمونه ۳۸۴ نفر بر اساس جدول اچ.اس.بولا محاسبه شده است و روش نمونه گیری مورد استفاده خوشه ای تصادفی است و روش تحقیق از نظر ماهیت توصیفی از نوع پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است و از ابزار پرسشنامه برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است.

در این راستا پنج فرضیه مطرح و مورد ارزیابی قرار گرفت و براساس اطلاعات بدست آمده چهار فرضیه اثبات و یکی از فرضیه ها رد گردید که نتیجه نهایی به شرح ذیل می باشد:

بین ویژگی های فردی مخاطبان، میزان مطالعه اخبار جنایی،نوع روزنامه مورد مطالعه، با تاثیرپذیری آنان از انعکاس اخبار جنایی رابطه معناداری وجود دارد. اما بین نوع هدف مخاطبان از مطالعه اخبار جنایی و تاثیرپذیری آنان از انعکاس اخبار جنایی رابطه معناداری وجود ندارد.

واژگان کلیدی:

رسانه – مطبوعات – پوشش رسانه جرم – مخاطب – ویژگیهای فردی – کارکرد.

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات طرح

مقدمه.................................................................................................................. ۱۲

بیان مسئله ......................................................................................................... ۱۴

اهمیت و ضرورت موضوع................................................................................... ۱۶

اهداف تحقیق......................................................................................................... ۱۷

سوالات تحقیق................................................................................................. ۱۸

فرضیه هاب تحقیق ............................................................................................. ۱۸

تعریف مفهومی وعملیاتی واژه ها ................................................................... ۱۸

*فصل دوم: مبانی نظری

مقدمه ............................................................................................................... ۲۰

بخش اول: اخبار جنایی..................................................................................... ۲۱

مفهوم جرم و جنایت....................................................................................... ۲۱

کارکردهای رسانه های جمعی .................................................................... ۲۱

مفهوم و ماهیت خبر ...................................................................................... ۲۳

اخبار و تاثیر گذاری آن............................................................................... ۲۴

معیارهای گزینش اخبار جنایی................................................................ ۲۷

بخش دوم:فرایند تاثیرگذاری رسانه ها

گونه شناسی نظریه های تاثیر رسانه ای............................................... ۳۱

نظریه گلوله........................................................................................... ۳۲

الگوی اثرهای محدود............................................................................ ۳۳

نظریه کاشت .......................................................................................... ۳۴

مک لوهان و جبرگرایی رسانه ای ............................................................. ۳۶

مارپیچ سکوت ............................................................................................ ۳۸

نظریه برجسته سازی ................................................................................ ۳۹

نظریه شکاف آگاهی ............................................................................. ۴۰

نظریه های ترکیبی .............................................................................. ۴۰

رویکرد های نظری به جرم و رسانه .................................................. ۴۴

بخش سوم:انعکاس اخبار جنایی در مطبوعات

نقش مطبوعات ................................................................................... ۴۵

معیار ها و انگیزه های طرفداران انعکاس اخبار جنایی.......................... ۴۵

واقع گرایی ............................................................................................. ۴۶

منع وترس .............................................................................................. ۴۶

اطلاع رسانی در نتیجه افزایش یافتن سطح هوشیاری ................................ ۵۰

آزادی مطبوعات و حق نظارت افکار عمومی بر کلیه حوادث ...................... ۵۱

نتیجه گیری نهایی و نظریات طرفداران انتشار اخبار جنایی ................... ۵۱

معیارها و انگیزه های مخالفین انعکاس اخبار جنایی در مطبوعات .................. ۵۵

ادبیات جرم و جنایت "سیاه" ........................................................................ ۵۶

تلقین وتقلید ........................................................................................................ ۵۷

آموزش شیوه ها .................................................................................................. ۶۳

تشدید احساس ناامنی در افکار عمومی ............................................................... ۶۵

قهرمان پروری و ایجاد حس شهرت طلبی ......................................................... ۶۷

عادی جلوه دادن جنایت و بی تفاوتی افراد نسبت به آن ................................... ۶۹

اختلال در امر دادرسی و تاثیر بر رای دادگاه .................................................. ۷۰

تاثیرات منفی اخبار جنایی بر روی کودکان و نوجوانان و جوانان ................... ۷۱

جمع بندی نظرات مخالفان انتشار اخبار جنایی ........................................... ۷۳

پیشینه تحقیق .............................................................................................. ۷۴

مدل تحلیلی تحقیق..................................................................................... ۷۶

*فصل سوم: روش شناسی تحقیق

مقدمه .............................................................................................. ۷۸

روش تحقیق ............................................................................................... ۷۸

جامعه آماری ................................................................................................ ۷۸

حجم نمونه و روش نمونه گیری ...................................................................... ۷۸

ابزار جمع آوری اطلاعات ............................................................................. ۷۹

روایی پرسشنامه ................................................................................................... ۷۹

پایایی پرسشنامه .............................................................................................. ۷۹

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ......................................................................... ۸۰

*فصل چهارم:تجزیه و تحلیل اطلاعات

مقدمه .................................................................................................... ۸۲

ویژگیهای جمعیت شناسی نمونه .................................................................... ۸۳

تجزیه و تحلیل سوالات پرسشنامه......................................................................... ۸۸

آزمون فرضیات ................................................................................................. ۱۱۲

*فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری ......................................................................................... ۱۲۲

پیشنهادها ....................................................................................................... ۱۲۵

فهرست منابع و مأخذ .................................................................................... ۱۲۷

فصل اول:

کلیات

مقدمه

انسان موجودی اجتماعی است و برای برآوردن نیازهایش با همنوعان خویش ارتباط برقرار می کند. این نیاز موجب تشکیل جامعه می شود و ساختارهای مختلف افتصادی،فرهنگی و سیاسی را ایجاد،گسترش و پیچیدگی روابط انسانها را به دنبال دارد و در این میان نقش رسانه ها جهت آسان نمودن این ارتباط بسیار اهمیت دارد به طوری که وجود رسانه های گروهی و جمعی را در صحنه مناسبات اجتماعی انسان ها امری اجتناب ناپذیر نموده است.بسیاری از دانش پژوهان،متفکران و مصلحان اجتماعی عصر حاضر را با نام های متفاوتی چون«عصر تکنیک»،«عصر ارتباطات»،«دهکده جهانی»،«رهبری از راه دور» نامیده اند. البته رهبری از راه دور نه تنها در مورد ماهواره و فضاپیما صادق است بلکه هدایت از مسافت دور به وسیله رسانه های گروهی در مورد انسان نیز صدق می کند. زیرا تا قرن بیستم رهبری و ارشاد انسان رویارو و براساس ارتباط چهره به چهره بود در صورتی که در عصر حاضر ارتباط یک طرفه و از راه دور صورت می گیرد به طوری که بین شنوده و گوینده یا بهتر گوییم بین موثر و متاثر به طور نسبی فاصله زیادی وجود دارد برخی معتقدند که رسانه های گروهی دارای چنین قدرتی هستند که با نسل های پیشین بسیار متفاوت است.

لازرسفلد[۱] و مرتن۲ در تشریح این عقاید متفکران می نویسند"وسایل ارتباط جمعی ابزاری بس نیرومندند که می توان از آن در راه خیر،شر با تاثیری شگرف سود برد و چنانچه کنترل مطلوب وجود نداشته باشد امکان استفاده از این وسایل در راه شر بیشتر از خیر است.(هدایت ا...،۱۳۷۲،۲۰۳)

امروزه در میان رسانه ها اثرات منفی مطبوعات به شدت رسانه های دیگر چون تلویزیون،ویدئو وماهواره نیست.اما نباید از اثرات مخرب آن غافل شد.داستانهای مربوط به خونریزی،آدم کشی،انتقام،شرارت،شقاوت از عهد باستان تاکنون در بسیاری از جوامع بشری رایج بوده و گاهی به صورت حماسه های ملی و مردمی سینه به سینه گشته به دست نسل معاصر رسیده است.از داستانهای خشم ژوپیتر گرفته تا داستانهای قوم یهود ورستم دستان به صورتهای گوناگونی،پرخاشگری،مبارزه جویی،دفاع از حرم و حریم منعکس شده است ولی هرگز در تاریخ از برکت صنعت چاپ و تصویر داستانهای خونریزی و شقاوت تا به این حد همه جا گیر نبوده است.(شیخاوندی،۴۰۲،۱۳۸۴)

در عصر حاضر همه روزه اخبار مربوط به جرم و جنایت و جنگ، در مطبوعات اغلب کشورها از آن جمله ایران منعکس می شود و برخی اوقات خبر آن از مرزها گذشته و جنبه جهانی پیدا می کند. تنظیم کنندگان صفحات روزنامه هاو مجلات عامیانه می کوشند تا حادترین و خشن ترین جنایتها را با طول و تفسیر منتشر سازند وبه همین خاطر اثرات منفی انعکاس اینگونه اخبار از دیر باز دغدغه خاطر بسیاری از دانشمندان را موجب شده و هر کس بر حسب عقیده و مطالعات خود نظراتی را ابراز داشته و از آن به صورتی بحث نموده است. این پژوهش به بررسی و ارزیابی جنبه های مثبت و منفی انعکاس این اخبار از دیدگاههای مختلف پرداخته و با روش پیمایشی در پی آن می باشد که اثر مطبوعات را با توجه به جنبه ذکر شده بر رفتارهای بزهکارانه و نابهنجار مورد بررسی قرار دهد.

بیان مسئله

بررسی ها نشان می دهد که صفحات حوادث، یکی از پرخواننده ترین صفحات روزنامه هاست.موفقیت بسیاری از روزنامه های سراسری،هفته نامه ها و مجلات،به دلیل توجه خاص به انعکاس اخبار حوادث و پاسخگویی به این نیاز مخاطبان بوده است.مطالعات انجام شده حاکی از آن است که اخبار جنایی حداقل ۴ درصد و حداکثر ۲۸ درصد و به طور متوسط۷ درصد از مطالب روزنامه ها را تشکیل می دهد. این نسبت در مورد رسانه های دیداری و شنیداری درصد متفاوتی بین ۱۰ تا ۱۳ را براساس دروه های زمانی و محیط های جغرافیایی مختلف به خود اختصاص داده است(فرجیها،۱۳۸۵،۵۸)

هنگامی که مجرم یا جنایتکار مرتکب جنایتی می شود که منطبق با روشهای ارائه شده رسانه های جمعی است، به طور طبیعی این سوال در مغز زنده می شود که آیا رسانه ها مشوق این امر بودند؟ در رسانه و به خصوص در بین مخاطبان صفحه حوادث مطبوعات چرا مطالعه و پیگیری اخبار جنایی از جاذبه زیادی برخوردار است؟ کدام گروه از خوانندگان مطبوعات،علاقه و گرایش،بیشتری به مطالعه دارند؟خوانندگان اخبار حوادث چه نوع موضوعاتی را بیشتر مطالعه می کنند؟در مطالعه اخبار جنایی بیشتر به چه جنبه های از جرم(انگیزه ها،چگونگی انجام،نتایج عواقب)توجه دارند؟ مطالعه اخبار جرایم چه احساسی را در خوانندگان بر می انگیزد؟ این ها پرسش های است که درباره آن ها اطلاعات زیادی موجود نیست و شاید تاکنون در جامعه ما بررسی و پژوهش ویژه ای پیرامون آن صورت نگرفته است.آنچه بدیهی می نماید علاقه و گرایش زیاد در بین روزنامه خوانها به مطالعه اخبار جرایم است.

رسانه با انعکاس اخبار مربوط به پدیده های جنایی نگرش خاصی را به مردم تحمیل می کنند و چگونگی قضاوت و داوری آنان درباره جرم و عدالت کیفری را سامان می دهند. این ابزارهای ارتباطی به سادگی می توانند از موضوعی کم اهمیت سوژه ای بسیار مهم بسازند و افکار عمومی را نسبت به پدیده ای خاص حساس کنند و یا برعکس از حادثه ای مهم خبری خنثی و کم اهمیت بسازند. رسانه های گروهی به دلیل برخورداری از این ظرفیت یکی از ابزارهای موثر برای کنترل نهادها و جریان های قدرتمند و با نفوذ تلقی می شوند.خبرنگاران دبیران سرویس خبری روزنامه ها و مدیران مسئول تنظیم خبر و گزارش،با انتخاب موضوع و چگونگی انتقال این اطلاعات به مردم،نقش موثری در تعیین محدوده جرم و انحراف بازی می کنند. آن ها با انتخاب حوادث جنایی و نحوه انعکاس آن در واقع محدوده رفتاری مجاز را تعریف و معیارهایی را در این زمینه به جامعه ارائه می کنند.بدین ترتیب رسانه ها از یک سو توانایی تشدید احساس ناامنی،ترویج بزهکاری و تشویق افراد مستعد ارتکاب جرم را دارند و از سوی دیگر با ایفای نقش اطلاع رسانی مسئولانه و ترویج الگوی زندگی سالم می توانند در کاهش وقوع جرم و تامین احساس امنیت موثر باشند.برخی معتقدند که رسالت رسانه ها آگاهی بخشی و اطلاع رسانی است و رسانه های عمومی نباید خود را قیّم مردم بدانند و مطابق میل خود به انتشار اخبار بپردازند.این رویکرد که به روزنامه نگاری حرفه ای نگاهی سوداگرایانه دارد با انتخاب سوژه هایی که بیشتر باعث جذب مخاطب می شوند به ارضای حس کنجکاوی خواننده توجهی خاص نشان می دهد. در این وضعیت منافع و مصالح اجتماعی از جمله کارکرد پیشگیرانه رسانه ها در اولویت های بعدی قرار می گیرد. دیدگاه دیگری که در زمینه بازتاب رسانه ای جرم دارد دیدگاه سلبی است که معتقد است رسانه های دیداری،شنیداری و نوشتاری با انعکاس اخبار و رویدادهای جنایی قبح و زشتی رفتارهای مجرمانه را در جامعه از بین می برند و وقوع جرم را امری عادی و طبیعی نشان می دهند.در این شرایط اجتماع پس از مدتی به این زشتی ها عادت می کند و زمینه سقوط ارزش های اجتماعی و هنجارهای زندگی سالم فراهم می شود.برخی از طرفداران این دیدگاه به عدم انتشار اخبار جنایی در رسانه ها به طور مطلق معتقدند و برخی دیگر به پوشش خبری حوادث جنایی به طور محتاطانه باور دارند.

Lazersefled ۲.Merton .۱

تعداد صفحه : ۱۳۶

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت : **** serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

*** *** ***

+ نوشته شده در جمعه 4 آبان 1397ساعت 19:11 توسط رسول | | تعداد بازدید : 3

پرش به محتوای اصلیرفتن به نوارابزار

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A)

رشته حسابداری

گرایش حسابداری

عنوان

بررسی عوامل مؤثر در سودآوری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

زمستان _۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده: ۱

فصل اول کلیات تحقیق

مقدمه: ۳

۱-۲ بیان مسئله. ۴

۱-۳ ضرورت انجام تحقیق.. ۵

۱-۴ اهداف تحقیق.. ۶

۱-۵ فرضیه ها ۶

۱-۶ قلمروتحقیق.. ۶

۱-۷ روش جمع آوری داده ها ۷

۱-۸ جامعه آماری.. ۷

۱-۹ نمونه وروش نمونه گیری.. ۷

۱-۱۰ روش وابزارتجزیه وتحلیل داده ها ۷

۱-۱۱ تعاریف عملیاتی متغیرها ۸

۱-۱۲ ساختارکلی تحقیق.. ۱۰

۱-۱۳ خلاصه فصل.. ۱۰

فصل دوم: مبانی نظری، ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه. ۱۲

۲-۱ مفاهیم مختلف سود. ۱۳

۲-۱-۱ مفهوم سودوکاربردهای آن. ۱۳

۲-۱-۲ اهداف گزارشگری سود. ۱۵

۲-۱-۳ پیش بینی سودواستفاده کنندگان پیش بینی.. ۱۶

۲-۱-۴ فواید سود برای سرمایه گذاران. ۱۷

۲-۱-۵ معیارهایی برای اندازه گیری سودآوری.. ۱۸

۲-۲ ریسک... ۲۲

۲-۲-۱تاریخچه اندازه گیری ریسک... ۲۲

۲-۲-۲ تعاریف مختلف ریسک... ۲۴

۲-۲-۲-۱ ریسک در بانک ها ۲۵

۲-۳ ریسک نقدینگی.. ۲۶

۲-۳-۱- تعریف ریسک نقدینگی.. ۲۷

۲-۳-۲ روش های اندازه گیری ریسک نقدینگی.. ۲۸

۲-۳-۳ نظریه های مدیریت نقدینگی.. ۲۸

۲-۴ ریسک اعتباری.. ۳۰

۲-۴-۱ تاریخچه وجایگاه ریسک اعتباری درسیستم بانکی سایرکشورها ۳۰

۲-۴-۲ تاثیرریسک اعتباری بربانک یاموسسه مالی.. ۳۱

۲-۵- رشداقتصادی.. ۳۳

۲-۶ تمرکز. ۳۵

۲-۷ نسبت هزینه عملیاتی.. ۳۷

۲-۸ کارمزددریافتی.. ۳۹

۲-۹ ریسک توان پرداخت بدهی.. ۴۱

۲-۱۰ پیشینه تحقیق.. ۴۲

۲-۱۰-۱ سابقه تحقیقات ومطالعات انجام شده درخارج.. ۴۲

۲-۳-۲سابقه تحقیقات ومطالعات انجام شده درایران. ۴۷

۲-۱۱ خلاصه فصل.. ۵۷

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

مقدمه. ۶۰

۳-۱ نوع وروش تحقیق.. ۶۰

۳-۱-۱ روش تحقیق.. ۶۰

۳-۱-۲ جمع آوری اطلاعات... ۶۱

۳-۲ جامعه،نمونه آماری،روش نمونه گیری.. ۶۱

۳-۲-۱ جامعه آماری.. ۶۲

۳-۳ فرضیه های تحقیق.. ۶۲

۳-۴ متغیرهای تحقیق.. ۶۳

۳-۵ نحوه محاسبه متغیرهای تحقیق.. ۶۳

۳-۵-۱متغیرهای وابسته. ۶۳

۳-۵-۲ متغیرهای مستقل.. ۶۳

۳-۵-۳متغیرهای کنترل. ۶۴

۳-۶ آزمون آماری.. ۶۵

۳-۶-۱آمارتوصیفی.. ۶۵

۳-۶-۲ آماراستنباطی.. ۶۶

۳-۷آزمونهای تحقیق.. ۶۶

۳-۷-۱ آزمون ریشه واحد. ۶۷

۳-۷-۲ خودهمبستگی داده ها ۶۸

۳-۷-۳ آزمون نرمال بودن پسماندها ۶۸

۳-۷-۴ ناهمسانی واریانس... ۶۹

۳-۷-۵ بررسی وجودهمخطی.. ۶۹

۳-۸ خلاصه فصل.. ۶۹

فصل چهارم: تحلیل داده ها و یافته های تحقیق

مقدمه. ۷۱

۴-۱ مطالعه ی توصیفی داده های تحقیق.. ۷۱

۴-۲ آزمون مانایی متغیرهای تحقیق.. ۷۵

۴-۳بررسی وجود هم خطی.. ۷۶

۴-۳-۱ راههای تشخیص هم خطی.. ۷۷

۴-۴ ناهمسانی واریانس... ۷۸

۴-۴-۱ روش های شناسایی ناهمسانی واریانس... ۷۸

۴-۴-۲ روش های رفع ناهمسانی واریانس... ۷۹

۴-۵نتایج آزمونهاو تخمین های انجام شده ۸۰

۴-۵-۱ آزمون چاو(chow)یاآزمون تغییرات ساختاری مربوط به فرضیه ها ۸۰

۴-۵-۲ آزمون هاسمن مربوط به مدل تحقیق.. ۸۱

۴-۶ نتایج آزمون فرضیه های تحقیق.. ۸۱

۴-۷خلاصه فصل.. ۸۳

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه. ۸۵

۵-۱ یافته های تحقیق.. ۸۵

۵-۲مقایسه نتایج تحقیق.. ۸۶

۵-۳ پیشنهادات مبتنی برنتایج تحقیق.. ۸۷

۵-۴ پیشنهادات تحقیقات آتی.. ۸۸

۵-۵ محدودیتها ۸۹

۵-۶ خلاصه فصل پنجم. ۸۹

منابع فارسی: ۹۰

منابع انگلیسی: ۹۶

پیوستهاوضمائم. ۹۹

پیوست الف: بانکهای نمونه تحقیق.. ۱۰۰

پیوست ب: خروجی نرم افزار. ۱۰۱

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول ۲-۱ انواع مختلف ریسک در نظام بانکی و روش مدیریت آن ۲۵

جدول۲ -۲ میانگین کارمزدها ۴۰

جدول۲ -۳ مقایسه کارمزدبانک های داخلی وخارجی.. ۴۱

جدول۲-۴ پیشنه خارجی تحقیق.. ۵۵

جدول۲-۵ پیشنه داخلی تحقیق.. ۵۶

جدول ۴-۱ معرفی وتفکیک نمادهای استفاده شده برای متغیرهای مدل. ۷۲

جدول ۴-۲ آمارتوصیفی متغیرهای تحقیق قبل از نرمال کردن. ۷۳

جدول۴-۳ آزمون مانایی فرضیه ها در طی دوره پژوهش... ۷۶

جدول۴-۴ آزمون هم خطی متغیرهای تحقیق.. ۷۷

جدول ۴-۵ شناسایی ناهمسانی واریانس درمدل تحقیق.. ۷۸

جدول۴- ۶ نتایج آزمون چاو مربوط به مدل تحقیق.. ۸۰

جدول۴-۷ نتایج آزمون هاسمن مربوط به مدل تحقیق.. ۸۱

جدول۴-۸ نتایج بدست آمده از تخمین مدل تحقیق.. ۸۲

جدول(۵-۱) خلاصه نتایج بدست آمده ازتخمین مدل تحقیق.. ۸۶

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار شماره۲-۱ نظریه های مدیریت نقدینگی.. ۲۸

چکیده:

تأثیر شاخص های سودآوری در بخش های مختلف اقتصاد از جمله بانکداری بسیار با اهمیت است. لذا در تحقیق حاضر به بررسی عوامل مؤثر در سودآوری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. جامعه آماری تحقیق بانک ها ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را شامل می شود و در طی دوره ی زمانی ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۲ انتخاب شده اند. در این تحقیق جهت آزمون فرضیه ها از روش داده های تلفیقی ایستا استفاده شده است. متغیر وابسته در این تحقیق عامل سودآوری است، که بازده کل داراییها ROA به عنوان شاخص سودآوری برای محاسبه آن در نظر گرفته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که تمرکز و ریسک توان پرداخت بدهی با نسبت بازده دارایی رابطه مستقیم و معنا داری دارد و نسبت هزینه های عملیاتی و ریسک اعتباری و درآمد ناشی از کارمزد با نسبت بازده دارایی رابطه معکوس و معناداری دارد همچنین ریسک نقدینگی و رشد اقتصادی با نسبت بازده دارایی رابطه معنا داری ندارد.

واژه های کلیدی: سودآوری، ریسک، تمرکز، رشد اقتصادی، کارمزد، هزینه عملیاتی

فصل اول:

کلیات تحقیق

مقدمه:

رشد وتوسعه پایدار هر کشور مستلزم هدایت صحیح منابع مازاد پس اندازکنندگان به سمت سرمایه گذاری های مولد است. چنانچه منابع مازاد پس اندازکنندگان از طریق بازارهای پولی کارا به سوی سرمایه گذاران و کسانی که امکان استفاده بهینه از آنها را در جهت رسیدن به اهداف کلان اقتصادی داشته باشند، هدایت شود می توان امیدوار بود اهداف برنامه های مشخص شده برای اقتصاد کشور محقق شود و از آنجا که بیشترین حجم مبادلات اقتصادی کشور از طریق سیستم بانکی محقق می یابد، کارکرد صحیح نظام بانکداری کشور نقش تعیین کننده ای در بهبود فعالیت های اقتصادی خواهد داشت (اصلی، ۱۳۹۰، ص۲). در این راستا بانک ها نقش بسیار حساس و مهمی را در اقتصاد کشورها بر عهده دارند. نیازهای متفاوت جوامع پیشرفته و در حال پیشرفت و همچنین مداخلات دولت در بازار پول برای تحقق اهداف مختلف از جمله اهداف توسعه ای باعث شده است تا بانک هادر طول زمان دچار تحول شده و در چارچوب های مختلفی ساماندهی گردند ( سید نورانی و همکاران، ۱۳۹۱، ص۱۲).

در هر جامعه ای به علل مختلف، بخشی از سرمایه های نقدی در دست افرادی قرار دارد که توانایی استفاده کارآ از آن را ندارند و در مقابل افرادی وجود دارند که نیاز به سرمایه نقدی جهت سرمایه گذاری دارند. بر این اساس وجود مؤسساتی که بتوانند این دو گروه از افراد جامعه را با هم مرتبط سازند کاملاً ضروری است. مؤسسات بانکی از باسابقه ترین ابزارهای این ارتباط به حساب می آیند. بانک ها میتوانند پس اندازهای راکدرا جذب کنند و در اختیار متقاضیان مختلف و همچنین دولت قرار دهند. اهمیت و حساسیت نظام بانکی در کل نظام اقتصادی و در تنظیم روابط و مناسبات اقتصاد داخلی هر کشور از یک طرف و تأثیر بسزای آن در صحنه رقابت جهانی از طرف دیگر باعث شده است که صنعت بانکداری در ردیف صنایع کلیدی و مهم قرار گیرد (دارابی و مولایی، ۱۳۹۰،ص۱۴۳).

نتیجه نهایی همه برنامه ها، فعالیتها، تصمیمات مالی و تولیدی در فعالیت سودآوری شرکت منعکس می شود. سود از جمله برترین شاخص‏های اندازه‏گیری فعالیتهای یک واحد اقتصادی است. سودآوری به توانایی شرکت در بدست آوردن درآمد و سود اشاره میکند.درآمدیا سود خالص، تنها معیار اندازه گیری سودآوری می باشد. سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان، علاقه زیادی به ارزیابی سودآوری جاری و آتی یک شرکت دارند. شرکتها برای جذب سرمایه مورد نیاز خود، مجبورند سودکافی برای تامین بازده مناسب جهت سرمایه گذاران و اعتباردهندگان بدست آورند. درصورتی که شرکتها سود کافی تحصیل نکنند، آنها قادر به جذب سرمایه مورد نیاز جهت اجرای انواع پروژه ها از طریق سهامداران یا اعتباردهندگان نخواهند بود. دوام و بقاء یک شرکت در بلندمدت، به توانایی آن درکسب درآمد برای انجام کلیه تعهدات و تامین بازده مناسب برای سهامداران اصلی، بستگی دارد.

سرمایه‏گذاران و اعتباردهندگان مستمراً به ارزیابی توان کسب سود مدیران می‏پردازد. سرمایه‏گذاران به دنبال شرکتهایی می‏گردند که احتمال افزایش ارزش سهام آنها می‏رود. اعتباردهندگان نیز تمایل دارند به شرکتهای سودآوری وام دهند که آنها توان پرداخت بدهیهای خود را دارند. تصمیم‏های سرمایه‏گذاری و اعتباری اغلب شامل مقایسه شرکتها می‏باشد. اما مقایسه سود ویژه یک شرکت بزرگ با سود ویژه شرکت تازه‏کاری در همان صنعت چندان مفید نمی‏باشد. برای سنجش کفایت سودشرکت از نسبتهای سودآوری استفاده می شود. نسبتهای سودآوری در ارزیابی فعالیتهای عملیات اجرایی شرکتها، مورد استفاده قرارمی گیرند. نسبتهای سودآوری، میزان موفقیت شرکت را در تحصیل سود و بازده خالص نسبت به درآمد و فروش یا نسبت به سرمایه گذاری می سنجند. نسبتهای سودآوری، عملکرد کلی شرکت و کارایی مدیریت را در تحصیل سود مناسب، مورد سنجش قرارمی دهند. برای اینکه بتوانیم مقایسه‏های مربوطی بین شرکتهای متفاوت از نظر حجم، عملیات و سایر عملیات داشته باشیم از نرخ بازده دارائیها استفاده می‏کنیم (سید نژاد فهیم،۱۳۸۳).

۱-۲ بیان مسئله

امروزه نظام بانکی، متشکل از بانک مرکزی و بانک های تجاری است که نقش عمده و رهبری کننده در کنترل فعالیت های اقتصادی و به گردش درآوردن چرخ های پیشرفت اقتصادی و اجتماعی دارد. به طوری که در ادبیات اقتصادی و نظام بانکی به عنوان قلب اقتصاد، متناسب با نیاز بخش های حقیقی خون (پول)درآن تزریق می کند، یاد می شود. بانکها ازجمله قدیمی ترین، فعال ترین وگسترده ترین واسطه های مالی هستند که نقش غیر قابل انکاری در جمع آوری و توزیع مطلوب منابع مالی برعهده دارند(تهرانی و فلاح شمس، ۱۳۸۴).

سود نیز از جمله موضوعاتی است که در عرصه بانکداری دارای اهمیت فراوانی است و جزء برترین شاخص‏های اندازه‏گیری فعالیتهای یک واحد اقتصادی است اما در بسیاری از نظام های نظارتی قانونی، بدون اینکه توجه زیادی به سودآوری و نسبت سودآوری داشته باشند، بر اقلام ترازنامه و سایر نسبت ها از جمله نسبت نقدینگی و کفایت سرمایه تأکید دارند که این یک اشتباه است. سود به عنوان یکی از اقلام اساسی صورتهای مالی، در زمینه‏های مختلف، استفاده‏های متعدد دارد. سود به عنوان راهنمای پرداخت سود تقسیمی، ابزارسنجش اثربخشی مدیریت و وسیله ی پیش بینی و ارزیابی تصمیم گیریها، مبنایی برای مالیات، راهنمای سرمایه‏گذاریها و معیار کارایی مدیریت و همچنین عنصر مهم جهت پیش‏بینی سودهای آتی و برای تعیین سیاست تقسیم سود همواره مورد استفاده ی سرمایه گذاران، مدیران و تحلیلگران مالی بوده است. برهمین اساس، محققان بسیاری سعی کردند عوامل موثر بر سودآوری بانکها و موسسات مالی را شناسایی کنند. نرخ بازده دارائیها نشان دهنده قابلیت مدیریت برای ایجاد سود از دارایی بانک می باشد و نیز به عنوان بهترین راه برای اندازه‏گیری کارایی اقتصادی، جهت ارزیابی اینکه مدیران شرکتها چگونه برای افرادی که تأمین مالی شرکت را برعهده داشته‏اند، بازده کسب نموده‏اند، استفاده می‏شود (سید نورانی و همکاران،۱۳۹۱).

مشخصه های سودآوری بانک ها شامل مشخصه های داخلی، خرد یا خاص بانک که نشان دهنده ویژگی های بانکی مانند: اندازه بانک، سرمایه، ریسک ها و کارآیی است و مشخصه های خارجی، فاکتورهایی هستند که به مدیریت بانک ارتباط ندارد ولی ویژگی های محیط صنعت و اقتصاد کلان را نشان می دهند که بر عملکرد مؤسسات مالی تأثیر دارد. در اکثر مطالعات چنین نتیجه گیری شده است که فاکتورهای داخلی، بخش خارجی سودآوری بانک را توضیح می دهند، البته نتایج در بین کشورهای مختلف متفاوت است(۲۰۱۲،Ćuraket al). از آنجا که سودآوری بانک ها تحت تأثیر این عوامل به ویژه متغیرهای کلان اقتصادی قرار دارد، هدف این پژوهش بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی و مشخصه های خاص بانک و خاص صنعت بر سودآوری بانک است تا به این سوال پاسخ داده شود که :

تا چه حدی مشخصه های کلی سودآوری بانک به نظام بانکداری در ایران ارتباط دارد ؟

۱-۳ ضرورت انجام تحقیق

اهمیت سود آوری و شاخص های سودآوری به عنوان یکی از منابع مهم و حیاتی برای هر واحد اقتصادی به ویژه بانک ها است و استفاده از آن در بسیاری از تصمیمات مالی به سرمایه گذاران کمک بسزایی می نماید. سرمایه گذاران، بستانکاران و سایر استفاده کنندگان که به نوعی از صورتهای مالی بهره می گیرند نیاز به اطلاعاتی دارند که به آن ها در پیش بینی ارزش مورد انتظار سرمایه گذاری و بهره های آینده آن و نیز تصمیم گیری صحیح در جهت استفاده بهینه کمک کند. سود و شاخص های سودآوری از جمله اطلاعات مهمی هستند که می توانند به سرمایه گذاران، مدیران و تحلیل گران مالی در جهت تهیه این اطلاعات کمک کنند.

بنابراین تأثیر شاخص های سودآوری در بخش های مختلف اقتصاد از جمله بانکداری دارای اهمیت است و ما در این پژوهش با ارائه یک مدل و به دست آوردن نتایج،این شاخص ها را بررسی می کنیم.

۱-۴ اهداف تحقیق

هدف کلی تحقیق تجزیه و تحلیل مشخصه های خاص بانک و خاص صنعت و اقتصاد کلان، بررسی و تجزیه و تحلیل اثر شاخص های سودآوری در نظام بانکداری ایران و تبیین رابطه شاخص های سودآوری در ارزیابی سودآوری بانک ها می باشد.

هدف آرمانی: جلب توجه هیأت های تدوین و نظارت بر نظام بانکداری به نتایج تحقیق و تحقیقات مشابه به نحوی که ارائه کنندگان صورت های مالی سالیانه ملزم به ارائه اطلاعات بیشتر در یادداشت های پیوست صورت های مالی باشند به نحوی که بتواند استفاده کنندگان از صورت های مالی را در جهت تصمیم گیری های بهینه یاری کند.

۱-۵ فرضیه ها

  1. ریسک نقدینگی با نسبت بازده دارایی رابطه مثبت و معنا داری دارد .
  2. ریسک توان پرداخت بدهی با نسبت بازده دارایی رابطه معنا داری دارد.
  3. نسبت هزینه های عملیاتی با نسبت بازده دارایی رابطه منفی معنا داری دارد.
  4. درآمد ناشی از کارمزد با نسبت بازده دارایی رابطه مثبت و معنا داری دارد .
  5. ریسک اعتباری با نسبت بازده دارایی رابطه معنا داری دارد.
  6. تمرکز با نسبت بازده دارایی رابطه معنا داری دارد.

رشد اقتصادی با نسبت بازده دارایی رابطه مثبت و معنا داری دارد

تعداد صفحه :۱۲۱

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت serderehi@gmail.com

+ نوشته شده در جمعه 4 آبان 1397ساعت 19:09 توسط رسول | | تعداد بازدید : 3

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : بررسی فقهی- حقوقی مرزهای ارتباطی با ...

واحد یاسوج

دانشکده علوم انسانی، گروه الهیات

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A.»

گرایش: فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان:

بررسی فقهی- حقوقی مرزهای ارتباطی با کفار از دیدگاه مذاهب پنجگانه

استاد راهنما:

دکتر حسینعلی ملک نسب

استاد مشاور:

آقای بختیار نصیری اوانکی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده. ۱

مقدمه.. ۲

فصل اول : کلیات

۱- کلیات... ۵

۱-۱- بیان مسأله ۵

۱-۲- پرسش های تحقیق ۶

۱-۳- فرضیه ها ۶

۱-۴- اهداف تحقیق ۶

۱-۵- سوابق تحقیق ۷

۱-۶- جنبه نوآوری تحقیق ۸

۱-۷- روش تحقیق ۹

۱-۸- محدودیت ها و مشکلات ۹

۱-۹- مفاهیم ۹

۱-۹-۱- کافر. ۹

۱-۹-۱-۱- اهل کتاب.. ۱۰

۱-۹-۱-۲- مشرک.. ۱۲

۱-۹-۱-۳- کافر حربی.. ۱۳

۱-۹-۱-۳- کافر محاید. ۱۵

۱-۹-۱-۴- معاهد. ۱۶

۱-۹-۱-۵- مستأمن.. ۱۷

فصل دوم: اصول روابط با کفار

۲- اصول روابط با کفار. ۱۸

۲-۱- کرامت ذاتی انسانی ۱۹

۲-۲- التزام به معاهدات و پیمان ها ۲۰

۲-۲-۱- ادله لزوم قراردادها ۲۱

۲-۲-۱-۱- وفای عقود با غیر مسلمان. ۲۱

۲-۲-۱-۲- وفای به عقود با کفار حربی.. ۲۴

۲-۳- اصل تفاهم ۲۸

۲-۳-۱- دیدگاه اسلام در مورد تفاهم. ۲۹

۲-۳-۲- دعوت مقدمه تفاهم ۲۹

۲-۴- اصل برابری ملت ها ۳۰

۲-۴-۱- ادله تساوی ملتها ۳۱

۲-۵- اصل نفی سبیل ۳۲

۲-۵-۱- دلیل قرآنی.. ۳۳

۲-۵-۲- حدیث اعتلاء ۳۴

۲-۵-۳- اجماع. ۳۴

۲-۵-۴- مناسبت حکم با موضوع. ۳۵

۲-۵-۵- مصادیق فقهی مبتنی بر قاعده نفی سبیل.. ۳۵

۲-۶- اصل عدم اعتماد و موالات به ظالمان وکافران ۳۶

۲-۶-۱- قرآن و دوستی با کفار ۳۷

۲-۶-۲- قرآن و عدم دوستی با کفار ۳۹

۲-۷- تولی و تبری ۴۳

۲-۷-۱- ادله«تولی و تبری». ۴۴

۲-۷-۱-۱- آیات قرآنی.. ۴۴

۲-۷-۱-۲- روایات.. ۴۵

۲-۷-۲- خیر خواهی اسلام و تولی و تبری.. ۴۵

۲-۸- اصل حمایت از مظلومان و محرومان ۴۷

۲-۹- اصل صلح و هم زیستی مسالمت آمیز ۴۹

۲-۹-۱- ادله اصل هم زیستی مسالمت آمیز. ۵۲

۲-۱۰- اصل عدم مداخله ۵۶

۲-۱۰-۱- دیدگاه اسلام. ۵۹

۲-۱۱- اصل منع توسل به زور ۵۹

۲-۱۱-۱- جایگاه اصل منع توسل به زور در منظر فقها ۶۰

۲-۱۲- آمادگی رزمی ۶۶

۲-۱۲-۱- ادله مشروعیت اصل آمادگی رزمی ۶۷

۲-۱۳- اصل مجاهده (جهاد) با کفار ۶۹

۲-۱۳-۱- ادله جهاد ابتدایی ۷۲

فصل سوم: ازدواج با کفار

۳- ازدواج با کفار. ۷۴

۳-۱- تاریخ تحریم ازدواج با بیگانگان در اسلام ۷۵

۳-۲- نگاهی به آرای فقهای اسلام در زمینه ازدواج با بیگانگان ۷۷

۳-۳- روایات وارده در مورد منع یا جواز ازدواج با بیگانگان ۸۵

۳-۴- ازدواج با کنیزان غیر مسلمان ۸۸

۳-۴-۱- ازدواج زنان مسلمان با مردان غیر مسلمان. ۹۲

۳-۵- ازدواج موقت مسلمان با بیگانه ۹۵

۳-۶- نتیجه ۱۰۰

فصل چهارم: روابط اقتصادی با کفار

۴- روابط اقتصادی با کفار. ۱۰۳

۴-۱- ربا بین مسلمان و کافر ۱۰۳

۴-۱-۱- ادله جواز ربا بین مسلمان و کافر. ۱۰۵

۴-۱-۲- ادله منع ربا میان مسلمان و کافر. ۱۰۶

۴-۲- شفعه بین مسلمان و کافر ۱۰۷

۴-۲-۱- نقل و بررسی ادلّه مسئله. ۱۰۸

۴-۲-۲- نقل و بررسی ادلّه اثبات کننده شفعه کافر ذمی نسبت به مسلمان. ۱۱۱

۴-۲-۳- ممنوعیت شفعه کافر بر مسلمان حکم ثانوی است.. ۱۱۳

۴-۳- وصیت مسلمان برای کافر ۱۱۴

۴-۳-۱- دسته بندی نظرات فقهاء ۱۱۵

۴-۳-۲- مستندات مسئله. ۱۱۶

۴-۳-۲-۱- ادله جواز ۱۱۶

۴-۳-۲-۲- ادلّه منع. ۱۱۷

۴-۳-۲-۳- تبیین موضوع نسبت به کافر حربی.. ۱۲۰

۴-۳-۲-۴- حکم وصیت به کافر در فقه مذاهب اهل سنت.. ۱۲۱

۴-۴- نتیجه گیری ۱۲۲

نتیجه گیری... ۱۲۴

فهرست منابع.. ۱۲۵

چکیده

انسان نیاز به زندگی اجتماعی دارد و نمی تواند بدون کمک اجتماع، نیازهای حیاتی خود را رفع نماید و با گذشت زمان و ایجاد نیازهای مشترک، نیاز به هماهنگی و وحدت در راستای حل مشکلات در راه رفع نیازمندی ها، بیشتر از گذشته احساس می گردد. اکثر اجتماعات دارای شریعت مخصوص به خود هستند و خواه نا خواه این عامل موجب تمایز افراد به مؤمن و کافر می شود. اسلام در خصوص مرزهای ارتباطی با کفار ضمن حفظ استقلال مسلمانان با رعایت اصول انسانی روابط با کفار را تعریف کرده است.

این پژوهش مرزهای ارتباطی با کفار را از دیدگاه مذاهب خمسه در چهار فصل کلیات، اصول روابط با کفار، ازدواج با کفار و روابط اقتصادی با کفار را مورد بررسی قرار داده است و به شکل توصیفی- تحلیلی به تبیین شباهت و تفاوت دیدگاه های موجود می پردازد.

واژگان کلیدی: ارتباط، حقوق، کفار، مرزها، مذاهب خمسه.

مقدمه

با اندکی دقت در مورد خود و دیگران به این نکته پی برده می شود به رغم تفاوت های متعدد و متنوع موجود در میان انسان ها در شکل ظاهری و خلق و خوی انسانی و صفات ظاهری دیگر، انسان ها در جسم و جان با یکدیگر وجوه مشترک دارند.

این اشتراک گاهی میان جمعی محدود یا گسترده از انسان ها و گاهی در میان همه افراد انسانی یافت می شود و هیچ امری حتی گرایش به دین خاصی قابلیت محدویت آن را ندارد.

همچنین انواع مختلف حیوانی از این امور مشترک مستثنی نیستند و علاوه بر این غرایز مشترک، صفات و طبیعت مختص به خود دارند. مقصود از این که انسان دارای سرشت مختص خود است، اثبات این نکته نیست که انسان، حیوانی هم تراز با سایر حیوانات است و همانند هر یک از انواع آن، این نوع نیز ویژگی های فراحیوانی به طور مشترک در میان همه افراد بشر یافت می شود. این عناصر طبیعت مشترک انسانی از آغاز تولد در همه انسان ها به ودیعه نهاده شده است و عوالم محیطی و اجتماعی، سازنده یا از بین برنده آن نیست و تعلیم و تعلم، در پیدایش آن ها و نقشی بازی نمی کند و نقش عوامل یاد شده در طبیعت انسانی، نقش تقویت و تضعیف و یا جهت دهنده دارند.

آیات و روایات متعددی با صراحت و یا به طور ضمنی بر وجود حقیقت ویژه انسانی و طبیعت مشترک انسان ها و عناصر و ویژ گی های آن در بعد شناختی، گرایشی و توانشی دلالت دارد و آن چه که از همه بیشتر مورد تأکید قرار می گیرد، مسأله«فطرت الهی» است. روشن ترین آیه دال بر این حقیقت عبارت است از: «فاقم وجهک للدین حنیفاً فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله؛ در حالی که به حق روی می آوری به طور هم سوی دین باش، با سرشت خدایی، که مردم بر آن سرشته است همگام باش، آفرینش الهی تغییر ناپذیر است» (روم/۳۰).

همچنین «هوالذی خلقکم من نفس واحد» (او خداوند کسی است که شما را از نفس یکسان آفرید) (اعراف/ ۱۸۹).

این آیه به صراحت از وجود نوعی فطرت الهی در انسان خبر می دهد، یعنی انسان با نوعی از سرشت و طبیعت آفریده شد که برای پذیرش دین آمادگی دارد و در مقابل دعوت انبیاء انسان ها بی تفاوت نبوده و در ذات خود، تمایل و کشش به سوی توحید دارند.

علاوه بر این آیه، در برخی از روایات نیز به فطرت الهی داشتن انسان تصریح شده است. امام باقر (ع) در توضیح روایتی از پیامبر (ص) که فرموده اند: هر نوزادی بر فطرت توحید زاده می شود. (کلینی، ۱۳۸۸، ج۲، ص۱۳). مقصود پیامبر آن است که هر نوزادی با این معرفت و آگاهی که خداوند خالق و آفریننده اوست متولد می شود. علی (ع) می فرماید: «یکتا دانستن پروردگار مقتضای فطرت انسانی است» (همان، ص۱۲).

منظور از فطرت، تنها امور سرشتی منحصر به جنبه الهی و گرایش توحیدی انسان نیست؛ بلکه تمام گرایشات و شناخت ها و توانایی های اصیل و فطری فراوان را شامل می گردد و علت پر رنگ شدن و جلوه گری فطرت الهی بشر نسبت به سایر امور فطری، به خاطر اهمیت ویژه این عنصر و راز آلوده بودن آن است و از این گذشته منظور از فطرت «علم حضوری و شهودی بشر نسبت به خداوند» است. بر طبق این سخن همه انسان ها، حتی انسان های کافر به درجات مختلف از معرفتی حضوری و بی واسطه نسبت به خداوند برخوردارند (رجبی، ۱۳۷۸، ص۶۹).

انسان کافر با توجه به فطرت الهی درونی خود، ناگزیر میل و گرایش به توحید و دین و تمام ضروریات آن دارد؛ اما به دلایل فراوانی این میل و گرایش را کتمان می کند و در درون خود می پوشاند و در حالی که با لذات الهی است و از وجود او آگاه است، آن را انکار می کند. البته این استدلال بیشتر متوجه مشرکین و بت پرستان می شود.

با اثبات نیک بودن سرشت مشترک انسان، این امر تنها عامل رفتارهایی که بر اساس آن شخصیت فرد ظاهر می گردد، نیست؛ بلکه شخصیت هر فردی شامل ویژگی های فردی او نیز می شود و معمول عوامل متعدد طبیعی و اجتماعی است. تفاوت های وراثتی، محیط و عوامل ماوراءالطبیعه و ذات انسان هر یک سهمی در شکل گیری شخصیت و شاکله فرد دارند.

پس ذات و فطرت الهی در عرض عوامل یاد شده در ساختار شخصیت فرد مؤثر است؛ در حالی که بکارگیری آن، تنها عامل اختیاری در بین این عوامل است. پس با بیان تفاوت فطرت و شخصیت، وجود تفاوت های فردی به معنای انکار فطرت نیست؛ اما با این حال، امور فطری و ذاتی به یک اندازه در افراد بیدار و شکوفا نمی گردد. به همین دلیل نمی توان سهم مشخص و ثابتی را برای عامل فطرت در عرض سایر عوامل در نظر گرفت.

لذا کافران با فطرتی از جنس فطرت مسلمان، ولی با شخصیتی متفاوت با شخصیت آنان، دعوت آخرین فرستاده پروردگار را رد کرده اند و این ممانعت از پذیرش دین حق، مستلزم کم رنگ شدن فطرت الهی نسبت به عوامل هم عرض که هر سه رنگ و بوی جبر می دهند می باشد. اما نباید با همین وضعیت از نقش اهم و مؤثرتر فطرت الهی غافل ماند؛ لذا شخصیت انسان امری است، اختیاری و نتیجه آن موجب برتری انسان ها نسبت به یکدیگر می شود و در قرآن به عنوان «تقوی» شناخته می شود.یکی از لوازم تقوی، احترام و تکریم همه انسان ها است؛ چون انسان اشرف مخلوقات است (ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارک الله احسن الخالقین (مؤمنون/۱۴)؛ پس از آن -به دمیدن روح پاک- خلقتی دیگر ایجاد نمودیم، خداوند آفرین باش گفت: بر قدرت بهترین آفریننده) و خلیفه بر روی زمین است و از کرامت خاصی برخوردار است و آن چه را که بر روی زمین و در آسمان ها است، برای او خلق شده است و مسخر او گردانیدند (اشاره دارد به آیه «و سخر لکم ما فی السموات و ما فی الارض جمیعاً منه؛ همه آن چه در آسمان ها و زمین است، مسخر شما گردانید» (جاثیه/۱۳)).

۱-۱- بیان مسأله

انسان بر میل فطری، زندگی اجتماعی دارد و نمی تواند بدون کمک اجتماع نیازهای حیاتی خود را رفع نماید و با گذشت زمان و ایجاد نیازهای فراوان مشترک و پیچیده تر، نیاز به هماهنگی و وحدت در راستای حل مشکلات در راه رفع نیازمندی ها، بیشتر از گذشته احساس می گردد. از سوی دیگر اکثر این اجتماعات دارای شریعت الهی منحصر به فرد هستند و خواه ناخواه این عامل موجب تمایز افراد این اجتماعات به دو گروه کافر و مؤمن می شود (احمدی، ۱۳۸۳، ص۲۵).

این تقسیم بندی، احکام و آثار خاصی دارد و قلمرو وظایف دو گروه را از هم متمایز می سازد. به طور طبیعی یک نظام سیاسی- دینی، رویکرد سیاسی خود را بر اساس اصول و قواعد منتج از این آثار و لوازم ، مشخص می کند و روابط خود را بر طبق آن اصول و ایدئولوژی نشأت گرفته از آن منظم می سازد (شکوری، ۱۳۶۱، ص۳۳ ).

در دنیای امروزی که ارتباطات بسیار گسترده شده و جهان به دهکده ای است که توسط انواع وسایل ارتباط جمعی به هم مرتبط اند و همچنین با توجه به این که تعامل کشورهای مختلف با هم، نیاز به ارتباط اجتماعی بین المللی بیشتر نمود پیدا می کند. حال با توجه به تعامل کشورهای مسلمان علاوه بر ارتباط با کشورهای هم دین و مسلک خود ممکن است به ارتباط با کشورهای اهل کتاب و یا حتی کافر نیاز پیدا نمایند. می توان این پرسش های را مطرح نمود که کافر کیست؟ تقسیم بندی انسان ها به مسلمان و کافر چه آثاری در میزان کیفیت روابط میان آنها می گذارد؟ آیا اسلام در مقایسه با سایر مکاتب و نظام های حقوقی معاصر از توانایی و مؤلفه های یک نظام کامل و جامع برخوردار است؟ (همان، ص۳۰).

بر همین اساس، احکام و آثار هر کدام از این ارتباط از هم متمایز است و طبیعی است که یک نظام سیاسی- دینی رویکرد تعامل سیاسی خود را بر اساس قواعد و اصول بدست آمده از این آثار و احکام مشخص می کند که این پژوهش مسائل فوق را جوابگو خواهد بود (احمدی، ۱۳۸۳، ص۲۹).

۱-۲- پرسش های تحقیق

۱- اصول حاکم بر روابط بین الملل و مرزهای ارتباطی با کفار از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی چگونه است؟

۲- چه تفاوت ها و شباهت هایی میان مرزهای ارتباطی با کفار در فقه امامیه و فقه اهل سنت وجود دارد؟

۱-۳- فرضیه ها

ارتباط با کفار مانعی ندارد اما باید با نهایت دقت و احتیاط باشد.

  1. اسلام در مقایسه با سایر مکاتب توانایی لازم برای ارائه برنامه و الگوی ساختاری مناسب در تمام حوزه های روابط بین الملل را دارد.

۱-۴- اهداف تحقیق

۱- مقایسه نظام ارتباطی اسلام با سایر نظام ها و مکاتب.

۲- تعیین نقاط ضعف و قوت حوزه ارتباط بین الملل اسلامی.

۳- ارائه دیدگاه جامع اسلام در خصوص مسأله ارتباط مسلمانان با کفار.

۱-۵- سوابق تحقیق

در مطالعه تاریخ و پیشینه موضوع تحقیق در بستر زمان، ناگزیر باید به عصر حضرت رسول (ص) بازگشت و این مطلب در زمان پس از هجرت جلوه خاصی پیدا می کند، آنجا که اکثر آیات نازل شده بر محور مسائل اجتماعی، دور می زند و پیمان ها و نامه های ایشان اولین مرحله موضوع است که بیشتر، اصل «دعوت» را شامل می گردند. بنابراین در ادوار اولیه اسلام به علت وسعت محدوده جغرافیایی دنیای اسلام و دسترسی نسبی مسلمانان به این منابع، کتب مستقل حول موضوع به چشم نمی خورد ولی با گسترش مرزهای جغرافیایی با کفار این موضوع اهمیت بیشتری پیدا کرد و روابط بین المللی در اسلام عنوان «علم سیر» را به خود گرفت. لذا «سیره» دارای دو مفهوم خاص و عام می باشد که اولی گفتار، کردار، تقریرات و مجموعه فرمان های معصوم در زمان صلح و جنگ یا متارکه را شامل می شد و دومی شامل کلیه امور مرتبط به زمان جنگ های داخلی و خارجی اسلام و نیز ترتیب برقراری صلح و آرامش و سلوک، در زمان صلح با همسایگان و مجاورین است (بهزادی، ۱۳۵۲، ص۵۳).

مطالب مرتبط با «ارتباط با کفار» در کتاب «المجموع فی الفقه» اثر «زید بن علی »، که به روایت پروفسور حمید ا.. نخستین اثر تاریخی در این رابطه آمده است و شامل اقوال و احادیث زید در پاسخ به پرسش های «ابو خالد واسطی» می باشد (حمید ا...، ۱۳۷۳، ص۲۵) همچنین در کتاب فقه پژوهی (مهریزی، ۱۳۷۹، ص۱۹۸)، و درکتاب الدماء، کتاب فقهی خوارج، نیز مطالبی وجود دارد.

کتاب «الخراج و الرد علی الاوزعی» اثر ابویوسف و کتاب اوزعی در رد انتقاد به نظریات «ابوحنیفه» به نگارش درآمده که ابویوسف شاگرد مشهور او کتاب اخیر را در جواب به اوزعی نگاشت (محقق داماد، ۱۳۸۳، ص ۲۳).

بعد از ایشان، شاگردان ابوحنیفه سلسله درس های مستقل وی در حول حقوق جنگ، صلح و بی طرفی را به رشته تحریر در آوردند و به قول آیت ا... شکوری در کتاب فقه سیاسی، نتیجه این امر، دو کتاب «السیر الصغیر و السیر الکبیر» شیبانی و کتاب «السیر» ابراهیم الفرازی می باشد (شکوری، ۱۳۶۱، ص۲۹).

به قول مهریزی، در همین دوره کتاب دیگری با نام «علم المغازی والسیر» اثر محمد بن اسحاق تألیف شد و این کتاب، اولین کتاب مستقل در این زمینه می باشد (مهریزی، ۱۳۷۹، ص۶۵).

ادله این منابع بیشتر به سنت پیامبر اکرم (ص) و خلفای راشدین و سایر خلفاء در صورت عدم مغایرت با سنت پیامبر و آیات قرآن می باشد. نکته قابل توجه در این آثار، اختلاف نظر مشهود و غیر قابل اغماض در بین نویسندگان این آثار می باشد و شاید علت عمده آن بیشتر، جنبه های سیاسی بوده: زیرا دوره این گروه از علماء مقارن با حکومت خلفای متأخر بنی امیه بوده و طایفه ای از ایشان در راستای حمایت از حکومت وقت، رویکرد متفاوتی نسبت به دیدگاه اکثریت علماء زمان داشتند (شکوری، ۱۳۶۱، ص۳۱).

در ادوار بعدی در ضمن مجموعه های حدیثی و فقهی، موضوع به عناوین در «کتاب الجهاد»، «کتاب الخراج»، «کتاب الحسبه»، «احکام اهل ذمه» و ... به صورت غیر مستقل مورد پژوهش قرار گرفت، که می توان به آثاری از جمله «رساله فی الخراج» مقدس اردبیلی، نوشته محقق کرکی و «ذبیحه اهل الکتاب » اثر شیخ بهایی اشاره کرد، که هر کدام بعد خاصی از روابط بین مسلمانان و کفار را در نظر گرفته اند. در عصر کنونی، فقهای اسلامی به طور مستقل مطالب فراونی در این حوزه نگاشته اند. همچنین حقوق دانان اسلامی با خلق آثاری با عنوان «اسلام و حقوق بین الملل»، «حقوق بین الملل اسلامی»، «فقه سیاسی روابط الملل» و... بر این مهم همت گماشته و علاوه بر این، کسانی نیز اصول روابط با کفار، مانند اصول هم زیستی مسالمت آمیز، عدم مداخله و منع توسل به زور را به طور مجزا مورد بحث و پژوهش قرار دادند (خلیلیان، ۱۳۸۲).

تعداد صفحه :۱۵۰

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت : serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

*** **** ***

+ نوشته شده در جمعه 4 آبان 1397ساعت 19:07 توسط رسول | | تعداد بازدید : 3

پایان نامه ارشد رشته علوم اقتصادی : پویایی­ تمرکز صنعتی در صنایع کارخانه­ای ایران

پایان­نامه کارشناسی ارشد در رشته علوم اقتصادی(محض)

عنوان

پویایی­ تمرکز صنعتی در صنایع کارخانه­ای ایران

استاد راهنما:

دکتر احمد صدرایی جواهری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در این پایان­نامه میزان اختلاف تمرکز صنعتی با میزان یکنواخت (steady state) آن در صنایع کارخانه­ای ایران بررسی می­شود. جهت انجام این بررسی، تجزیه و تحلیل مدل­ها با استفاده از روش مقطعی و برای ۹۴ صنعت با کدهای چهاررقمی ISIC در دو سال ۱۳۷۸ و ۱۳۸۶ انجام گرفته است. مشاهدات نشان می­دهد تعدیل تمرکز صنعتی به سمت مقدار یکنواخت آن به صورت تعدیل جزئی می­باشد. معنادار و کوچکتر از یک بودن ضریب متغیر وقفه­ای تمرکز در مدل­ها حاکی از تعدیل ناقص تمرکز به سمت وضعیت یکنواخت است. این نتیجه برای زیرمجموعه­ای از صنایع شامل ۴۷ صنعت با دسته­بندی شدت تبلیغات بالا و پایین نیز مشاهده شده است.

علاوه بر این، مقایسه شاخص تمرکز هرفیندال- هیرشمن در این صنایع حاکی از آن است که سطح تمرکز صنعتی در اکثر صنایع (۶۳ درصد)، در این دوره زمانی کاهش یافته است. نتایج بدست آمده در دسته­بندی صنایع بر اساس شدت تبلیغات، شاهدی قوی در تایید نظریه ساتن مبنی بر وجود رابطه­ای معکوس بین تمرکز صنعتی و اندازه بازار برای صنایع با هزینه اولیه ورود برونزا (شدت تبلیغات کم) می­باشد؛ این نتیجه در صنایع با هزینه اولیه ورود درونزا (شدت تبلیغات بالا) تایید نشد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

۱- کلیات 2

۱-۱. مقدمه 2

۱-۲. اهمیت و ضرورت تحقیق 5

۱-۳. هدف تحقیق 6

۱-۴. سوالات تحقیق 7

۱-۵. فرضیات تحقیق 7

۱-۶. روش تحقیق 8

۱-۷. ساختار پایان­نامه 8

۲- مروری بر مطالعات انجام شده 9

۲-۲. مطالعات انجام شده در خارج 12

۲-۳. مطالعات انجام شده داخلی 17

۳- مبانی نظری و ساختار الگو 29

۳-۱. مقدمه 30

۳-۲. بازار 31

۳-۲-۱. عناصر و متغیرهای بازار 32

۳-۳. انحصار 34

۳-۳-۱. انواع انحصار و عوامل آن 35

۳-۳-۱-۱. مکتب ساختارگرایی 36

۳-۳-۱-۲. مکتب شیکاگو - یو.سی.ال.ای 37

۳-۳-۲. نقش ساختار بازار در تجارت خارجی 38

۳-۴. تمرکز صنعتی 39

۳-۴-۱. تمرکز کلی و انفرادی (صنعتی) 39

۳-۴-۲. صرفه­های اقتصادی (صرفه­جویی ناشی از مقیاس) 40

۳-۴-۲-۱. روش­های تخمین حداقل مقیاس کارای بنگاه 42

۳-۴-۳. اندازه­گیری تمرکز 42

۳-۴-۴. روش­های اندازه­گیری تمرکز در بازار 43

۳-۴-۴-۱. معیارهای مطلق و نابرابری تمرکز 44

۳-۴-۵. شاخص­های اندازه­گیری تمرکز 44

۳-۴-۵-۱. ملاحظاتی در خصوص شاخص­های تمرکز 44

۳-۴-۶. معرفی شاخص­های مطلق تمرکز 46

۳-۴-۶-۱. نسبت تمرکز چند بنگاه (k بنگاه) 46

۳-۴-۶-۲. شاخص­های هانا و کی (HK) 47

۳-۴-۶-۳. شاخص هرفیندال- هیرشمن (HHI) 48

۳-۴-۷. محدودیت و مشکلات شاخص­های تمرکز 50

۳-۴-۷-۱. محدودیت واردات 50

۳-۴-۸. تغییرات فن­آوری و تمرکز 51

۳-۴-۹. تمرکز و سودآوری 51

۳-۴-۱۰. نظریه­های تمرکز 52

۳-۴-۱۰-۱. صرفه­جویی ناشی از مقیاس و تمرکز (برداشت دترمینیستیکی) 52

۳-۴-۱۰-۲. برداشت تصادفی تمرکز 53

۳-۴-۱۱. عوامل موثر بر سطح و تغییرات تمرکز 54

۳-۵. موانع ورود 54

۳-۵-۱. انواع موانع ورود 56

۳-۵-۱-۱. علل برونزا 56

۳-۵-۱-۲. علل درونزا 57

۳-۵-۱-۳. موانع ورود ساختاری 57

۳-۵-۱-۴. موانع ورود استراتژیک 59

۳-۶. تفاوت محصول 59

۳-۶-۱. تبلیغات 60

۳-۶-۲. شدت تبلیغات و ساختار بازار 61

۳-۶-۳. تاثیر تبلیغات بر ساختار بازار 62

۳-۶-۳-۱. تبلیغات و صرفه­های مقیاس تولید 63

۳-۶-۴. هزینه­های ثابت و غیر قابل بازگشت 63

۳-۶-۴-۱. هزینه­های غیر قابل بازگشت برونزا 64

۳-۶-۴-۱-۱. هزینه­های غیر قابل بازگشت برونزا و تمرکز صنعتی 65

۳-۶-۴-۲. هزینه­های غیر قابل بازگشت درونزا 65

۳-۶-۴-۲-۱. هزینه­های غیر قابل بازگشت درونزا و تمرکز صنعتی 66

۳-۷. ضریب تعدیل 66

۳-۷-۱. ضریب تعدیل ثابت و متغیر 67

۳-۸. ساختار الگو 67

۳-۸-۱. مدل حالت یکنواخت تمرکز 69

۳-۸-۲. مدل­های عدم تعادل تمرکز 70

۳-۸-۳. معرفی متغیرها 72

۳-۸-۴. نمونه زیر مجموعه­ای صنایع 7

۴- برآورد الگو و تحلیل نتایج 77

۴-۱. مقدمه 78

۴-۲. داده­ها 78

۴-۳. معرفی الگوها 79

۴-۴. برآورد الگو 80

۴-۴-۱. نتایج نمونه کامل صنایع 80

۴-۴-۲. نتایج نمونه زیرمجموعه­ای صنایع 85

۴-۴-۲-۱. نتایج برآورد مدل (۲) در دسته­بندی شدت تبلیغات 85

۴-۴-۲-۲. نتایج برآورد مدل (۳) در دسته­بندی شدت تبلیغات 86

۴-۴-۲-۳. نتایج برآورد مدل (۲) در دسته­بندی تمرکز 89

۴-۴-۲-۴. نتایج برآورد مدل (۳) در دسته­بندی تمرکز 91

۴-۵. آزمون­های الگو 93

۴-۵-۱. آزمون خودهمبستگی 93

الف-۱. نمونه کامل صنایع 93

الف-۱-۱. آزمون خودهمبستگی مدل (۱) 93

الف-۱-۲. آزمون خودهمبستگی مدل (۲) 94

الف-۱-۳. آزمون خودهمبستگی مدل (۳) 94

ب-۱. نمونه زیر مجموعه­ای صنایع 94

ب-۱-۱. آزمون خودهمبستگی مدل (۲) با تمرکز بالا 94

ب-۱-۲. آزمون خودهمبستگی مدل (۳) با تمرکز بالا 95

ب-۱-۳. آزمون خودهمبستگی مدل (۲) با تمرکز پایین 95

ب-۱-۴. آزمون خودهمبستگی مدل (۳) با تمرکز پایین 95

ب-۱-۵. آزمون خودهمبستگی مدل (۲) با تبلیغات بالا 95

ب-۱-۶. آزمون خودهمبستگی مدل (۳) با تبلیغات بالا 96

ب-۱-۷. آزمون خودهمبستگی مدل (۲) با تبلیغات پایین 96

ب-۱-۸. آزمون خودهمبستگی مدل (۳) با تبلیغات پایین 96

۴-۵-۲. آزمون واریانس ناهمسانی 97

الف-۲. نمونه کامل صنایع 97

الف-۲-۱. آزمون واریانس ناهمسانی مدل (۱) 97

الف-۲-۲. آزمون واریانس ناهمسانی مدل (۲) 98

الف-۲-۳. آزمون واریانس ناهمسانی مدل (۳) 98

ب-۲. نمونه زیر مجموعه­ای صنایع 98

ب-۲-۱. آزمون واریانس ناهمسانی مدل (۲) با تمرکز بالا 99

ب-۲-۲. آزمون واریانس ناهمسانی مدل (۳) با تمرکز بالا 99

ب-۲-۳. آزمون واریانس ناهمسانی مدل (۲) با تمرکز پایین 99

ب-۲-۴. آزمون واریانس ناهمسانی مدل (۳) با تمرکز پایین 99

ب-۲-۵. آزمون واریانس ناهمسانی مدل (۲) با تبلیغات بالا 100

ب-۲-۶. آزمون واریانس ناهمسانی مدل (۳) با تبلیغات بالا 100

ب-۲-۷. آزمون واریانس ناهمسانی مدل (۲) با تبلیغات پایین 100

ب-۲-۸. آزمون واریانس ناهمسانی مدل (۳) با تبلیغات پایین 101

۴-۵-۳. آزمون والد 101

۵- خلاصه و نتیجه­گیری

+ نوشته شده در جمعه 4 آبان 1397ساعت 19:06 توسط رسول | | تعداد بازدید : 3

پایان نامه ارشد رشته حسابداری: ارزیابی مزایا و بررسی اثربخشی سازمانی جایگزینی حسابداری مبنای تعهدی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کاشان

دانشکده علوم انسانی، گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش: حسابداری

عنوان:

ارزیابی مزایا و بررسی اثربخشی سازمانی جایگزینی حسابداری مبنای تعهدی بجای حسابداری مبنای نقدی از دیدگاه کاربران در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده:
در دهه اخیر تلاش های فراوانی به منظور بکارگیری حسابداری تعهدی در سامانه گزارشگری بخش عمومی برخی از کشورها از جمله آمریکا، کانادا، استرالیا، نیوزلند و... انجام شده است. در کشور ما نیز در سالهای اخیر حرکت هایی به سمت استفاده از سامانه های حسابداری تعهدی در دستگاه های اجرایی انجام پذیرفته است. از جمله می توان به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی اشاره کرد، که در آئین نامه مالی و معاملاتی خود استفاده از سامانه های حسابداری تعهدی کامل را در امور مالی خود تصویب و الزامی نموده اند.
گزارشگری مالی یکی از ابزارهای کلیدی ایفای مسئولیت پاسخگویی است و دولت از طریق تنظیم و انتشار گزارش های مالی، مسئولیت پاسخگویی خود را ایفا و شهروندان و نمایندگان قانونی آنها نیز از طریق همین گزارش ها، مسئولیت پاسخگویی دولت را براساس دستورالعمل وزارت کشور انجام می دهند. روش حسابداری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نقدی بوده که بر اساس دریافت و پرداخت وجه نقد جهت ثبت رویدادها و تاکید بر مصرف دارایی ها در این روش، درآمدها، هزینه ها، دارایی ها و بدهی ها به طور کامل مورد شناسایی و گزارش قرار نمی گرفتند. لذا هدف از این پژوهش ارزیابی مزایا و بررسی اثربخشی سازمانی جایگزینی حسابداری مبنای تعهدی بجای حسابداری مبنای نقدی بر ارتقاء مسئولیت پاسخگویی و بهبود ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری می باشد. بدین منظور تاثیر تبدیل مبنای حسابداری از نقدی به تعهدی به هر عاملی شامل ارتقاء مسئولیت پاسخگویی و ارتقاء ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری از طریق روش های آزمایشی میدانی و پرسشنامه ای مورد آزمون قرار گرفت که نتایج بدست آمده از تحقیق نشان دهنده تاثیر بکارگیری مبنای حسابداری تعهدی در نظام حسابداری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بر افزایش سطح مسئولیت پاسخگویی و همچنین ارتقاء ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری است.
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱) مقدمه
تغییرات زیادی در نحوه اداره دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی موجب گردیده که نیاز به اطلاعات مالی شفاف و با کیفیت به منظور انجام تصمیم گیری های بهینه توسط مدیران و ارتقاء سطح "مسئولیت پاسخگویی" آنها، ضرورت پیدا نماید.
امروزه با توجه به لزوم دستیابی به اهداف و چشم اندازی که سازمانها و کشور ها برای خود ترسیم می نمایند و همچنین تغییرات و دگرگونی که در محیط پدید آمده است، بکارگیری سامانه های اطلاعاتی جدید در دستیابی به اهداف بلند مدت سازمانی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. هدف از اجرا و پیاده سازی یک سامانه جدید، بکارگیری فن آوری های جدید برای بهبود کیفیت اطلاعات در سطح کل سازمان و ایجاد بستر مناسب تری برای تصمیم گیری مدیریت می باشد.
در کشور ما نیز به عنوان نخستین گام در جهت دستیابی به اهداف بالا بر اساس بند "الف" ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه مقرر گردیده است: "دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستانهای تخصصی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی و وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می باشند صرفا بر اساس آیین نامه ها و مقررات اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی خاص، مصوب هیئت های امنای مربوط که به تایید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد می رسد، بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی، قانون محاسبات عمومی، قانون استخدامی کشوری و سایر قوانین و مقررات عمومی اداری و مالی و استخدامی اداره خواهند شد. اعتبارات هزینه ای از محل بودجه عمومی دولت، بر اساس بهای تمام شده به دستگاه های اجرایی یاد شده اختصاص می یابد". همچنین در بند "ب" ماده ۸۸ قانون برنامه چهارم توسعه وزارت بهداشت، درمان و آموزشی پزشکی به منظور ارتقای مستمر کیفیت خدمات سلامت و تعالی عملکرد خدمات بالینی، افزایش بهره وری و استفاده بهینه از امکانات بهداشتی و درمانی کشور، به مشتری مدار نمودن واحد های بهداشتی، درمانی، از راه اصلاح فرایندها و ساختار مدیریت اقتصادی(از جمله اصلاح نظام حسابداری، پرداخت مبتنی بر عملکرد، بودجه ریزی عملیاتی) موظف شده است. و همچنین به موجب بند "ب"، "د" ماده ۱۰۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق مکلف شده بود. با همکاری دستگاه های اجرایی ذیربط به منظور اصلاح نظام بودجه ریزی از روش برنامه ای به روش هدفمند و عملیاتی و به صورت قیمت تمام شده خدمات اقدام به تعیین قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات، متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی مشخص و تخصیص اعتبارات بر اساس عملکرد و نتایج حاصل از فعالیت و متناسب با قیمت تمام شده آن نماید. (قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مصوب ۱۰۴۰ مجلس شورای اسلامی)
بنابراین با توجه به تاکید قانون گذار مبنی بر اختصاص اعتبارات دستگاه ها از جمله دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی براساس بهای تمام شده فعالیت ها و خدمات برای این قبیل دستگاه ها و همچنین اصلاح فرایندها و ساختار مدیریت اقتصادی از راه اصلاح نظام حسابداری و همچنین اصلاح نظام بودجه ریزی از روش برنامه ای به روش هدفمند و عملیاتی و در نهایت اتخاذ تصمیمات بهینه توسط مدیران و افزایش قابلیت پاسخگویی مدیران، به نظر می رسد سامانه کنونی حسابداری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی فاقد قابلیت های لازم باشد از اینرو به منظور تامین اهداف قانون گذار و افزایش سطح مسئولیت پاسخگویی در این قبیل موسسات، استفاده از سامانه های حسابداری تعهدی کامل امری اجتناب ناپذیر می باشد.
در این راستا هیات های امناء دانشگاه های دولتی با استفاده از اختیار قانونی ناشی از بند "الف" ماده ۸۸ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اقدام به اجرا و پیاده سازی سامانه های حسابداری تعهدی کامل در مراکز یاد شده نموده اند و حتی برخی از دانشگاه های دولتی استفاده از سامانه های حسابداری تعهدی کامل را در تمور مالی خود تصویب و الزامی نموده اند. هر چند با توجه به ساختار دولتی حاکم بر مراکز دانشگاهی کشور اجرا و پیاده سازی حسابداری تعهدی با موانع و مشکلات متعددی روبرو خواهد شد ولی مزایای حاصل از اجرای این سامانه بایستی مد نظر قرار گیرد. بنابراین هدف این پژوهش ارزیابی و اثربخشی مزایای اجرای این سامانه در این قبیل موسسات می باشد.
۲-۱) بیان مسئله و علل گزینش موضوع پژوهش
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی برای گزارش های مالی خود ازمبنای نقدی تعدیل شده استفاده می نماید. به نحوی که با مبنای نقدی و فقط در زمان وصول وجه شناسایی و در دفاتر ثبت می شوند، و پرداختهای دانشگاه به چهار نوع شامل : هزینه، پیش پرداخت، علی الحساب و تنخواه گردان پرداخت تقسیم می شوند.
هزینه استهلاک وسایر هزینه های غیر نقدی در دفاتر ثبت نمی شوند و همچنین هزینه ها تا زمانی که پرداخت نشوند (با وجود تحقق هزینه) به دلیل عدم پرداخت وجه آن شناسایی نمی شوند بنابراین سامانه گزارشگری دانشگاه قادر به تعیین بهای تمام شده خدمات و فعالیت های دانشگاه نیست و تا زمانی که بهای تمام شده خدمات و فعالیت ها تعیین نشده باشد دانشگاه قادر به اجرای بودجه ریزی عملیاتی نخواهد بود. همچنین چون یکی از ابزارهای پاسخگویی عملیاتی مدیران بهای تمام شده فعالیتها و خدمات است بنابراین تا زمانی که نتوان بهای تمام شده را به صورت دقیق اندازه گیری کرد. مدیران را نمی توان ملزم به پاسخگویی نمود؛ بنابراین با توجه به عدم کارایی سامانه های حسابداری دولتی مبتنی بر مبنای نقدی و نقدی تعدیل شده دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در زمینه های الزام مدیران به پاسخ گویی استقرار سامانه های بودجه ریزی عملیاتی و همچنین تعیین دقیق بهای تمام شده از خدمات و فعالیت های این قبیل دانشگاه ها لزوم تعیین در سامانه های حسابداری و گزارشگری مالی این قبیل دستگاه ها امری اجتناب ناپذیر است.
عدم توجه کافی به مفهوم مسئولیت پاسخ گویی عمومی توسط مقامات منتخب و منصوب سازمانهای بزرگ بخش عمومی ایران از یک سو و عدم ارتقای سطح مطالبات شهروندی در مورد حق داشتن حقایق و نظارت بر منابع مالی و اقتصادی عمومی از سوی دیگر ازجمله دلایلی است که نظام گزارشگری مالی بخش عمومی ایران را با نارسایی های در خور ملاحظه ای مواجه ساخته است. بنابراین فقدان یک نظام گزارشگری مالی مناسب و عدم تهیه ترازنامه و سایر صورت های مالی اساسی دیگر برای دولت جمهوری اسلامی ایران به دلیل عدم گزارش دارایی ها و بدهی های دولت و گزارش درامد وهزینه دولت با مبنای نقدی و مبنای نقدی تعدیل شده و در صورت حساب عملکرد سالانه کلی کشور، قادر به تهیه اطلاعات مورد نیاز سیستم حسابهای مالی و سیستم آمارهای مالی که بر انعکاس دارایی ها، بدهی ها، درآمد و هزینه مبتنی بر مبنای تعهدی کامل تاکید دارد، نمی باشد.
تعداد صفحه : ۱۵۷
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

***

----

پشتیبانی سایت : serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

*** **** ***

+ نوشته شده در جمعه 4 آبان 1397ساعت 19:04 توسط رسول | | تعداد بازدید : 3

پایان نامه   بررسی رابطه سبک های دلبستگی و ویژگی های شخصیتی با میزان هیجان خواهی ...

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی بالینی
عنوان:
بررسی رابطه سبک های دلبستگی و ویژگی های شخصیتی با میزان هیجان خواهی در امدادگران هلال احمر شهرستان کنگاور
خرداد ۱۳۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
بین انسان ها از نظر میزان هیجان خواهی تفاوت های زیادی وجود دارد و یکی از این تفاوت ها به ویژگی های شخصیتی افراد بر می گردد. همچنین تحقیقات نشان داده است که هیجان خواهی با انتخاب مشاغل پرخطر و ماجراجویانه رابطه دارد لذا هدف از اجرای این پژوهش، بررسی رابطه سبک های دلبستگی و ویژگی های شخصیتی با هیجان خواهی در امدادگران هلال احمر سهرستان کنگاور بوده است. از این رو ۲۵۰نفر از امدادگران هلال احمر که با استفاده از نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند نمونه ما را تشکیل دادند. ابزار این پژوهش شامل پرسشنامه‌های هیجان خواهی نسخه پنجم زاکرمن ، پنج عاملی شخصیت مک کری و کاستا و سبک های دلبستگی هازن و شیور بود. نتایج نشان داد که ویژگی های شخصیتی و سبک های دلبستگی با هیجان خواهی دارای رابطه معناداری هستند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که با استفاده از ویژگی های شخصیتی و سبک های دلبستگی می توان برای سنجش میزان هیجان خواهی افراد استفاده کرد.
واژگان کلیدی: هیجان خواهی، ویژگی های شخصیتی، سبک های دلبستگی

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش
چکیده
مقدمه........................................................................................................................................................................... ۱
بیان مساله................................................................................................................................................................... ۳
ضرورت و اهمیت پژوهش...................................................................................................................................... ۷
اهداف پژوهش........................................................................................................................................................... ۹
فرضیه‌های پژوهش.................................................................................................................................................. ۹
تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی.................................................................................................................... ۱۰
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
مقدمه......................................................................................................................................................................... ۱۲
گفتار اول:
هیجان خواهی......................................................................................................................................................... ۱۲
مدل هیجان خواهی زاکرمن................................................................................................................................ ۱۴
مولفه های هیجان خواهی.................................................................................................................................... ۱۷
جست و جوی تجربیات تازه................................................................................................................................. ۱۸
مبنای زیستی هیجان خواهی.............................................................................................................................. ۱۸
ویژگی های افراد هیجان خواه............................................................................................................................. ۱۹
هیجان خواهی و رفتارهای پرخطر..................................................................................................................... ۲۰
گفتار دوم:
سبک های دلبستگی............................................................................................................................................. ۲۱
مراحل شکل گیری دلبستگی.............................................................................................................................. ۲۲
دلبستگی و الگوی فعال درونی............................................................................................................................ ۲۴
نظریه های دلبستگی............................................................................................................................................. ۲۷
نظریه روانکاوی......................................................................................................................................................... ۲۷
نظریه کردارشناسی................................................................................................................................................. ۲۸
نظریه شناختی......................................................................................................................................................... ۲۸
نظریه دلبستگی جان بالبی.................................................................................................................................. ۲۹
انواع دلبستگی......................................................................................................................................................... ۳۰
رابطه دلبستگی با بروز رفتارهای پرخطر.......................................................................................................... ۳۴
گفتار سوم:
ویژگی های شخصیت............................................................................................................................................. ۳۵
مبانی نظری شخصیت............................................................................................................................................ ۳۵
رویکرد روانکاوی....................................................................................................................................................... ۳۶
رویکرد پویایی روانی-اجتماعی رفتار انسان..................................................................................................... ۳۷
نظریه پدیدار شناختی........................................................................................................................................... ۳۹
دیدگاه رفتار گرایی................................................................................................................................................. ۳۹
رویکرد تحلیل عوامل.............................................................................................................................................. ۴۰
ریشه های تاریخی نظریه پنج عامل بزرگ....................................................................................................... ۴۱
مدل پنج عاملی در فرهنگ های مختلف......................................................................................................... ۴۵
پیشینه مفهوم دلزدگی زناشویی......................................................................................................................... ۴۶
پنج بزرگ ایرانی(گردون)...................................................................................................................................... ۴۷
ابعاد شخصیت بر اساس مدل پنج عامل بزرگ شخصیت............................................................................ ۴۸
ثبات و تغییر در شخصیت.................................................................................................................................... ۵۲
پیش بینی پیامدهای مهم زندگی از طریق پنج عامل بزرگ شخصیت................................................... ۵۴
علایق شغلی و تحصیلی........................................................................................................................................ ۵۴
آشنایی با تاریخچه هلال احمر............................................................................................................................ ۵۶
تاسیس در ایران...................................................................................................................................................... ۵۷
امدادگری................................................................................................................................................................... ۵۷
پیشینه پژوهش در داخل کشور......................................................................................................................... ۵۸
پیشینه تحقیق در خارج از کشور....................................................................................................................... ۶۰
فصل سوم: روش پژوهش
مقدمه......................................................................................................................................................................... ۶۳
طرح پژوهش............................................................................................................................................................ ۶۳
جامعه آماری............................................................................................................................................................. ۶۳
نمونه و روش نمونه‌گیری...................................................................................................................................... ۶۳
ابزارهای پژوهش...................................................................................................................................................... ۶۳
پرسشنامه هیجان خواهی زاکرمن نسخه پنجم.............................................................................................. ۶۴
شیوه نمره‌گذاری پرسشنامه................................................................................................................................. ۶۴
روایی و پایایی پرسشنامه...................................................................................................................................... ۶۵
پرسشنامه سبک های دلبستگی......................................................................................................................... ۶۸
شیوه نمره گذاری پرسشنامه............................................................................................................................... ۶۸
روایی و پایایی پرسشنامه سبک های دلبستگی............................................................................................. ۶۹
شیوه اجرا.................................................................................................................................................................. ۷۰
شیوه تجزیه‌وتحلیل داده‌ها.................................................................................................................................... ۷۰
فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل داده‌ها
مقدمه......................................................................................................................................................................... ۷۲
یافته های توصیفی................................................................................................................................................. ۷۲
یافته های استنباطی.............................................................................................................................................. ۷۷
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
مقدمه......................................................................................................................................................................... ۸۱
بحث و نتیجه‌گیری................................................................................................................................................. ۸۱
محدودیت های پژوهش......................................................................................................................................... ۸۸
پیشنهادات پژوهش................................................................................................................................................. ۸۸
فهرست منابع

منابع فارسی............................................................................................................................................................. ۹۰
منابع انگلیسی.......................................................................................................................................................... ۹۶
مقدمه
هیجان خواهی از زمانی که توسط زاکرمن و همکارانش در سال ۱۹۶۲، معرفی شده، علایق و پژوهش های فراوانی را به وجود آورده است(وفایی، عسکری زاده، رحمتی، ۱۳۹۰). وبه عنوان میزان فعالیت های متنوعی که تازه، مشکل و غیر عادی هستند و به افزایش انگیختگی منجر می شوند، تعریف می شود(زاکرمن، ۲۰۰۷؛ به نقل از یوراسک[۱]، ۲۰۰۹). افرادی که این مشخصه را دارند به علت سطوح بالای انگیختگی تمایل دارند خطرات اجتماعی و جسمانی را تجربه کنند(زاکرمن، ۱۹۹۴؛ به نقل از یوراسک، ۲۰۰۹). کرول و زاکرمن[۲](۱۹۸۲) در پژوهش های خود نشان دادند که بین انسان ها از نظر میزان هیجان خواهی تفاوت های زیادی وجود دارد. به عقیده زاکرمن، هیجان خواهی با برخی از رفتارها نظیر موتور سواری و رانندگی با سرعت زیاد، انجام کارهای خطرناک، ریسک پذیری و مصرف سیگار و جنایت کاری رابطه دارد(آقا محمدیان و حسینی، ۱۳۸۰). چون افراد زیاد هیجان خواه نیاز بیشتری به تجربیات تحریک کننده و متنوع دارند، در مقایسه با افراد کم هیجان خواه شغل های متفاوتی را انتخاب می کنند. مردانی که نمرات بالایی در هیجان خواهی گرفتند در رغبت سنج استرانگ نیز نمرات بالایی کسب کردند وعلاقه به حرفه های کمک رسانی مانند روانشاسی، پزشک، روان پزشک، مددکار اجتماعی، مددکار اجتماعی و کشیش را نشان دادند(شولتز، شولتز، ۲۰۰۷؛ ترجمه سید محمدی، ۱۳۹۱). زاکرمن وهمکاران وی(۱۹۹۲) دریافتند که افراد زیاد و کم هیجان خواه پاسخ های فیزیولوژیکی متفاوتی به محرکها نشان می دهند. افرا زیاد هیجان خواه پاسخ های فیزیولوژیکی نیرومند تر یا بسیار برانگیخته تر و آستانه تحمل بالاتری برای درد، صدای بلند، و سایر محرکهای استرس زا نشان داده اند. چون افراد زیاد هیجان خواه بهتر می توانند افزایش در انگیختگی را تحمل کنند، زاکرمن معتقد است که آن ها باید بهتر از کسانی که تحمل کمتری برای انگیختگی دارند با استرس مقابله کنند. با این که هیجان خواهی عمدتا ارثی است، ولی زاکرمن تاثیر عوامل موقعیتی یا محیطی را نیز تشخیص داده است. یکی از عوامل هیجان خواهی والدین هستند. والدین کم هیجان خواه ممکن است بیش از حد ترسو، محافظت کننده و مهار کننده فرزندانشان باشند و به آنها اجازه ندهند که به رفتارهای مخاطره آمیز بپردازند. والدین زیاد هیجان خواه ممکن است فرزندان خود را برای پرداختن به فعالیت های غیر عادی ترغیب و تقویت کنند وبین ترتیب رفتار های هیجان خواهی بیشتری را در آن ها به وجود آورند (زاکرمن، ۱۹۷۹). از جمله عواملی که نقش آن در هیجان خواهی و تمایل افراد به انجام رفتارهای پرخطر نیاز به مطالعه بیشتری دارد ویژگیهای شخصیتی و سبک های دلبستگی است.
بررسی های ویلز[۳](۱۹۹۴) نشان داد هیجان خواهی با ویژگی های شخصیتی ارتباط دارد. لسلو[۴](۱۹۹۶) نیز دریافت که ویژگی های شخصیتی برون گرایی، رفتار جنایت کارانه و قضاوت غیر اخلاقی با یکدیگر رابطه معناداری دارند. روانشناسان علاقمند به رفتارهای شغلی، معتقدند که شخصیت افراد با نوع حرفه ای که انتخاب می کنند و نحوه عمل آنها در آن حرفه در ارتباط است، به عبارت دیگر، افراد دارای ویژگی های مشخص، مشاغل خاصی را انتخاب و در آن زمینه در مقایسه با دیگران بهتر کار می کنند. برای مثال، براساس الگوی پنج عاملی، افرادی که در عامل وظیفه شناسی نمره بالایی می گیرند در مشاغل رسمی و مسئولیت دار بهتر عمل می کنند و افراد دارای نمره بالا در عامل برون گرایی، مشاغل اجتماعی، جسورانه و با هیجان خواهی بالا را انتخاب می کنند.(بریک، مونت و گوپتا، ۲۰۰۳؛ به نقل از گوهری، ۱۳۹۳). و نیز سایر عوامل پنج عاملی پیش بینی کننده جنبه های مختلف عملکرد شغلی و رضایت شغلی هستند.
سبک های دلبستگی به عنوان یک متغیر مهم دیگر شخصیتی، می تواند زمینه ساز برخورد فرد با مسائل آتی در زندگی از قبیل مسائل عاطفی، تحصیلی، شغلی وغیره باشد و نیز می تواند شیوه نگرش فرد را نسبت به مسائل و ترجیح های شغلی مشخص سازد و همچنین آمادگی های فرد را نسبت به حل و فصل مشکلات و کنش ها و عکس العمل های فرد در برابر چالش ها و موقعیت های استرس زا متاثر سازد(سلیمی کوچی، ۱۳۹۳). نظریه سبک های دلبستگی، فرایند پیوند عاطفی، هیجانی، متقابل کودک با والدین (بویژه مادر) را نشان می دهد (برک[۵]، ۲۰۰۱، ترجمه سید محمدی، ۱۳۸۷). جان بالبی[۶](۱۹۸۲) معتقد است که سبک والگوی دلبستگی از دوران کودکی شکل می گیرد و در گستره زندگی نسبتا پایدار می ماند. هر الگویی از دلبستگی مجموعه ویژگی های رفتاری خاص را در افراد بر می انگیزد و روابط نزدیک و تجارب هیجانی آن ها را تحت تاثیر قرار می دهد و مبنای تعاملات و چارچوب های فکری و عاطفی آنان را در آینده شکل می دهد. با وجود اینکه گرایش به رفتار های پر خطر و انتخاب مشاغل با هیجان خواهی بالا ممکن است یک کنجکاوی ساده باشد، اما بدون شک این گرایش ها می تواند با سبک های دلبستگی ارتباط داشته باشد(سلیمی کوچی، ۱۳۹۳). با توجه به مطالبی که ذکر شد ویژگی های شخصیتی و سبک های دلبستگی در ایجاد هیجان خواهی نقش مؤثری می توانند داشته باشند و اهمیت آن در چگونگی انتخاب مشاغل و سایر جنبه‌های زندگی نمایان می‌شود و هر پژوهش یا دیدگاهی که قصد دارد علل بروز رفتارهای با هیجان خواهی بالا را بررسی کند، باید سهم قابل توجهی را به نقش ویژگی های شخصیتی و سبک های دلبستگی اختصاص دهد.
از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و سبک های دلبستگی با میزان هیجان خواهی است.
بیان مساله
هیجان ها پاسخ های فیزیولوژی درونی هستند که ادراک، یادگیری و عملکرد ما را تحت تاثیر قرار می دهند. طبق نظر زاکرمن[۷](۱۹۷۹) ساختار هیجان خواهی به مقدار انگیختگی که دستگاه عصبی مرکزی شخص( مغز و نخاع شوکی) از منابع بیرونی نیاز دارد، مربوط است(وفائی، عسکری زاده، رحمتی، ۱۳۹۰). زاکرمن هیجان خواهی[۸] را به صورت صفتی تعریف کرده که ویژگی های آن، جستجوی هیجان وتجربه متنوع، تازه، پیچیده و جدید و میل به پرداختن به خطرهای بدنی، اجتماعی ومالی به خاطر خود این تجربه ها است(واگنر[۹]، ۲۰۰۱). بررسی پیشینه پژوهشی نشان می دهد که هیجان خواهی با انتخاب مشاغل پرخطر و ماجراجویانه رابطه دارد(روبرتی[۱۰]، ۲۰۰۴)؛ در این میان محل خدمت برای حرفه های حیاتی مثل امدادگران حلال احمر، آتش نشان ها و یا پرسنل فوریتهای پزشکی که باید در محل وقوع حادثه حضور پیداکنند، باعث به وجود آمدن هیجان های محیطی و نیازمند سطح هیجان خواهی بالاتری نسبت به افراد و حرفه های دیگر است. بسیاری از پژوهش ها به این نتیجه دست یافته اند که افراد هیجان خواه با شرکت در فعالیت های خطرناک در پی رساندن سطح پایین برانگیختگی خود به یک سطح بهینه هستند. احتمالا سطوح پایین برانگیختگی آنها موجب می شود که نسبتا نترس باشند. چنین افرادی برای رسیدن به یک سطح بهینه برانگیختگی در جستجوی تحریک هایی هستند که برای افراد عادی، جدید و خطرناک است و اضطراب ناخوشایند ایجاد می کند(مک کارد، ۱۹۷۸؛ لیونسون، ۱۹۹۰؛ به نقل از محوی شیرازی، ۱۳۸۷). در رابطه با خطرجویی و هیجان خواهی تحقیقات گوناگونی انجام شده اسـت . نتـایج تحقیقـات مختلـف نشانگر رابطه بین تیپ های شخصیت با خطرجویی و هیجان طلبی بالا است و نیـز بیـانگر رابطـه متغیرهـای مختلف دیگری نظیر سبکهای زندگی والدین و طرز رفتار آنها با فرزندان خویش اسـت(سلمانی، حسنی، آریاناکیا، ۱۳۹۳؛ بهاری و شیر خانی، ۱۳۸۸). همچنـین پاره ای از تحقیقات نشانگر رابطه سبکهای دلبستگی با هیجان خواهی (هازن و شیور[۱۱]، ۱۹۹۳ و ساعدی، ۱۳۸۲) است.
هیجان خواهی با دامنه وسیعی از متغیرهای رفتاری، شناختی، شخصیتی و فیزیولوژیکی ارتباط دارد.
پـژوهشهـای زیـادی نشـان داده انـد کـه سبک های دلبستگی[۱۲] در گرایشهای شخصی و شکل گیری شخصیت یک تعیین کننـده مهـم اسـت(سروف، ۱۹۷۷). برخی روانشناسان (بـالبی ، ۱۹۷۳؛ به نقل از بهاری و شیر خانی، ۱۳۸۸)؛ اریکسـون ، ۱۹۷۶؛ بـه نقـل از اتکینسون و همکاران، ترجمۀ براهنی ۱۳۹۳) معتقدند که اساس اعتماد نسبت به دیگران تجاربی اسـت کـه فـرد طی سال های اولیه زندگی کسب می کند. به عبارت دیگر عدم تکوین دلبستگی به یک یا چند فـرد مهم در سالهای اولیه زندگی با ناتوانی فرد در برقراری روابـط نزدیـک بـا دیگـران در بزرگسـالی ارتباط دارد به عبارتی دیگر بر طبق نظر بـالبی (۱۹۶۹) نتیجـه عمـده کنش متقابل مابین مادر و کودک به وجود آمدن نوعی دلبستگی عاطفی بین فرزند و مادر است.(بهاری و شیر خانی، ۱۳۸۸). بررسی ادبیات تحقیق نیـز نشـان می دهد که تجارب اولیه فرد با والدین و یا نوع رابطه عاطفی فرد با والدین خود در دوران کـودکی می تواند روابط وی را در بزرگسالی تحت تأثیر قرار دهـد (سیمپسـون و رولـز ،۱۹۹۸؛ بـه نقـل ازعیدی، ۱۳۸۳). جان بالبی، اولین فردی بود که تعریفی گسترده و منظم از دلبستگی ارایه داده است. او برای پرداختن به این مفهوم و بسط آن از نظریه های مختلفی کمک گرفته است. این نظریه ها عبارتند از: نظریه های کردار شناسی، روان کاوی، روانشناسی تجربی، نظریه های یادگیری، روانپزشکی و بعضی رشته های مرتبط (کرین[۱۳]، ۱۹۹۷، ترجمه فدایی، ۱۳۷۹). به دنبال خط پژوهشی بالبی، آینسورث، واتر و وال(۱۹۸۷؛ به نقل از مشهدی و محمدی، ۱۳۸۸) سه سبک دلبستگی را توصیف نمودند: ایمن، اضطرابی دوسوگرا و اضطرابی اجتنابی. نقش این سبک های دلبستگی در روابط بزرگسالان را هازان و شیور(۱۹۸۷) مورد پژوهش قرار دادند. تحقیقات مختلف نشان داده اند که سبک های دلبستگی با هیجان خواهی رابطه دارند به طور مثال مهرابی زاده هنرمند و همکاران(۱۳۸۷) در تحقیقی با عنوان "بررسی افسردگی، هیجان خواهی، پرخاشگری، سبک های دلبستگی و وضعیت اقتصادی-اجتماعی به عنوان پیش بین های وابستگی به مواد مخدر در نوجوانان پسر شهر اهواز" به این نتیجه دست یافتند که سبک های دلبستگی قادر است رفتارهای پرخطر و با هیجان خواهی بالا مثل وابستگی به مواد مخدر را پیش بینی کند و با آن رابطه معناداری دارد. و همچنین سکال-کاتز و همکاران(۲۰۰۳) در یک مطالعه ارتباط ویژگی های خانوادگی(دلبستگی به والدین و ساختار خانواده) با رفتارهای پرخطر و سطح هیجان خواهی بالا شامل بزهکاری، مصرف مواد و سیگار در نوجوانان را مورد بررسی قرار دادند. و نتایج نشان داد که ارتباط معنی داری بین دلبستگی والدین و هر کدام از رفتارهای با هیجان خواهی بالا وجود دارد. همچنین تحقیقات نشان داده که دلبستگی ایمن با هوش هیجانی رابطه مثبت دارد و دو سبک دیگر دلبستگی، یعنی اجتنابی و دو سوگرا با هوش هیجانی دارای رابطه ای منفی هستند(کیم[۱۴]، ۲۰۰۵). از سویی در بروز رفتارهای پرخطر و با هیجان خواهی بالا مثل حرفه های امدادی، علاوه بر ویژگـی هـای شخصیتی خاص بـا دامنـه ای نـه چنـدان گسـترده مثـل سبک های دلبستگی، عوامل شخصیتی گسترده مثل سـازگاری و وظیفه شناسی، برون گرایی، گشودگی به تجربه و ... نیز، که برآمده از نظریۀ پنج عامل بزرگ شخصیت هسـتند، نقـش دارنـد. شخصیت بیانگر آن دسته از ویژگیهای فردی است که الگوی ثابت رفتاری آنها را نشان می دهد (پروین[۱۵]،۱۹۸۹؛ ترجمه جوادی و کدیور۱۳۹۰). از جمله رویکردهایی که به ویژگی های شخصیتی پرداختند می توان به رویکرد روان کاوی فروید، رویکرد پویایی روانی-اجتماعی آدلر، هورنای،فروم ، سالیوان؛ نظریه­های پدیدار شناختی آبراهام مزلو؛ دیدگاه رفتار­گرایی واتسون و اسکینر و رویکرد تحلیل عوامل آلپورت، کتل و آیزنگ اشاره کرد. اگر چه خصوصیات شخصیتی زیادی وجود دارد اما از جمله مهمترین و با نفوذترین مدلها در بررسی صفات شخصیت در دهه های اخیر مدل پنج عاملی بوده است که بیش از همه، پژوهش در حوزه شخصیت را به خود اختصاص داده است (مک کری و کاستا[۱۶]، ۲۰۰۴). کاستا و مک کری با استفاده از روشهای تحلیل عاملی، به این نتیجه رسیدند که می توان در خصوصیات شخصیتی پنج بعد اصلی روان آزرده-خویی (N)[17]، برونگرایی (E)[18]، گشودگی (O)[19]، مقبولیت (A)[20]، وظیفه شناسی (C)[21]، را در نظر گرفت. (شولتز، شولتز، ۲۰۰۷؛ ترجمه سید محمدی، ۱۳۹۱). بررسی پژوهش های انجام شده در این زمینه ایـن نکتـه را روشن میکند که از این عوامل مـی تـوان بـرای فهـم بهتر احتمـال شـرکت در رفتارهـا و مشاغل پرخطـر استفاده کرد(سلمانی و همکاران، ۱۳۹۳). به طور مثال ، سلمانی و همکاران(۱۳۹۳) در پژوهشی با عنوان بررسی نقش صفات شخصیتی در رفتارهای پرخطر به این نتیجه رسیدند که که بین هیجان خواهی و رفتارهای پر خطر رابطه مثبت معناداری و بین سازگاری و وظیفه شناسی ورفتارهای پر خطر رابطه منفی معنی داری وجود دارد. میلر، زیمرمن، لوگان، لیوکفلد و کلایتون[۲۲](۲۰۰۴) در پژوهشی دیگر دریافتند که از بین پنج عامل شخصیت، دو عامل گشودگی نسبت به تجربه و برون گرایی زیاد به طور معناداری با هیجان خواهی زیاد ارتباط دارد. همچنین هیل و اسمیت[۲۳](۲۰۰۹). در یک ب
ررسی نشان داددند که بین ویژگی های هیجان خواهی، الگوهای رفتاری تیپ A و برون گرایی همبستگی مثبت معناداری نشان داده اند. با توجه به آنچه در بالا آمد ویژگیهای شخصیتی و سبک های دلبستگی ازجمله عواملی هستند که می‌توانند بر بسیاری از ویژگی‌های افراد از جمله میزان هیجان خواهی شان تاثیر بگذارد، ازاین‌رو با توجه به اهمیت موضوع و اینکه تاکنون پژوهشی به بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و سبک های دلبستگی با میزان هیجان خواهی نپرداخته است، محقق درصدد پاسخ‌گویی به این سؤال است که آیا هیجان خواهی امدادگران هلال احمر تحت تأثیر ویژگی های شخصیتی و سبک های دلبستگی است؟
ضرورت و اهمیت پژوهش
هیجان خواهی از جمله صفات روانشناختی است که ممکن است شرایط روانی مساعدی را برای قرار گرفتن در معرض انتخاب مشاغل با هیجان خواهی بالا مهیا کند. ویژگی هیجان خواهی، یکی از صفات شخصیتی است که پایه ی مفهومی آن سطح توانایی و استعداد فرد در برانگیخته شدن است که به صورت جستجوی هیجان افراطی،ماجراجویی، تمایل به کسب تجربه های متنوع و تازه، پرشور بودن، میل به ریسک کردن بدنی ،اجتماعی، قانونی و مالی نمایان می شود(قائمیان، عبدی و نجفی زاده، ۱۳۸۹). فرد دارای هیجان خواهی بالا، تحریک بیرونی دائمی مغز را ترجیح می دهد و از کارهای عادی خسته شده و مرتبا در جستجوی راه هایی برای افزایش انگیختگی از طریق تجربه های هیجان انگیز است. این افراد به ورزشهای خطر آفرین از قبیل سقوط آزاد و پرش در ارتفاع بلند، کوهنوردی، موتورسوای، چتر بازی، خلبانی و مشاغلی که ریسک پذیری بالایی را می طلبد بیشتر علاقه دارند(رجبی، نریمانی و حسینی، ۱۳۹۲). به طور مثال مشاغلی مثل امدادگران، آتش نشانان، ماموران پلیس و... از میزان خطر پذری و ریسک پذیری بدنی زیادی برخوردار می باشد و نیازمند سطح هیجان خواهی بالاتری نسبت به افراد و حرفه های دیگر است. و براساس نظریه‌ی شغلی – شخصیتی هالند بین افراد و محیط‌های کاریشان ارتباط متقابل وجود دارد. با توجه به نظریه هالند در زمینه انتخاب شغل یکی از عوامل موثر در انتخاب شغل برای افراد ویژگی های شخصیتی آنان است(سوانسون و فواد، ۲۰۰۱؛ ترجمه موسوی، ۱۳۸۱). از آنجایی که سازمانها براساس تحقیقات زیادی در یافتند، کارکنانی که از کار خود راضی هستند نسبت به افراد ناراضی کار بیشتری از خود نشان میدهند. و همچنین می دانند که شخصیت افراد بعنوان اهرمی مؤثر در انجام صحیح وظایف و مسئولیتها نقش دارد. لذا دست بابی به اهداف سازمان مبتنی بر توانائیهای پرسنل درانجام وظایف تعییین شده و تطبیق پذیری آنها با محیط متغییر می باشد و از این رو برای افزایش اثر بخشی و عملکرد کارکنان خود سرمایه گذاریهای زیادی درمقاطع مختلف انجام میدهند. یکی از این سازمانها که تناسب ویژگی های شخصیتی افراد با انتخاب شغل بسیار مهم و حیاتی می باشد سازمان هلال احمر می باشد. در این بین توجه مدیران سازمان های هلال احمر به ابعاد شخصیت افراد باعث می شود تا افرادی جذب این شغل شوند که دارای میزان لازم هیجان خواهی مثبت و متناسب با ویزگی های لازم برای شغل امدادگری باشند. و از این طریق بر کارایی خود و اثر بخشی سازمان بیفزایند. این تحقیق سعی دارد عوامل شخصیت را بر انتخاب فرد و تناسبی که بین انتخاب شغل و شخصیت افراد وجود دارد را مورد بررسی و سنجش قرار دهد از این رو تناسب بین شغل امدادگری و ویژگی های شخصیتی افراد یک اصل مهم است که نادیده گرفتن آن باعث بروز مشکلات زیادی از جمله نارضایتی شغلی و عدم انجام صحیح مسئولیت ها و بهره وری پایین خواهد شد . در نتیجه بررسی رابطه سبک های دلبستگی و ویژگی های شخصیتی با میزان هیجان خواهی در امدادگران هلال احمر ضروری به نظر می رسد.
اهداف تحقیق
هدف اصلی
بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و سبک های دلبستگی با میزان هیجان خواهی امداد گران حلال احمر شهرستان کنگاور
فرضیه های تحقیق
۱- بین روان رنجور خویی با هیجان خواهی رابطه وجود دارد.
۲- بین برونگرایی با هیجان خواهی رابطه وجود دارد.
۳- بین گشودگی به تجربه با هیجان خواهی رابطه وجود دارد.
۴- بین مقبولیت با هیجان خواهی رابطه وجود دارد.
5- بین وظیفه شناسی با هیجان خواهی رابطه وجود دارد.
۶- بین سبک دلبستگی ایمن با هیجان خواهی رابطه وجود دارد.
۷- بین سبک دلبستگی اجتنابی با هیجان خواهی رابطه وجود دارد.
۸- بین سبک دلبستگی دوسوگرا با هیجان خواهی رابطه وجود دارد.

تعداد صفحه :۱۱۶
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت serderehi@gmail.com

+ نوشته شده در جمعه 4 آبان 1397ساعت 19:02 توسط رسول | | تعداد بازدید : 3

دانلود پایان نامه علوم اجتماعی : بررسی رابطه استفاده از رسانه های فردی با ارتباطات چهره ...

عنوان:

بررسی رابطه استفاده از رسانه های فردی با ارتباطات چهره به چهره از نظر دانشجویان .مورد مطالعه : دانشجویان دانشکده علوم انسانی واحد تهران شرق (قیام دشت).

استاد راهنما:

دکتر فیروز دیندار فرکوش

استاد مشاور:

دکتر سید وحید عقیلی

سال تحصیلی۱۳۸۹-۹۰

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان مطالب صفحه

فصل اول

کلیات تحقیق

چکیده............................................. ۱

۱-۱مقدمه.............................................................................................. ۲

۱-۲بیان مسئله................................................................................... ۳

۱-۳اهمیت و ضرورت تحقیق............................................................... ۵

۱-۴اهداف تحقیق................................................................................. ۶

۱-۴-۱هدف کلی...................................................................................... ۶

۱-۴-۲اهداف جزئی............................................................................... ۶

۱-۴-۳اهداف آرمانی........................................................................... ۶

۱-۴-۴اهداف کاربردی........................................................................ ۷

۱-۵محل اجرای مطالعه موردی......................................................... ۷

۱-۶سوالات تحقیق................................................................................. ۷

۱-۷فرضیه های تحقیق........................................................................ ۷

۱-۸تعریف واژه ها............................................................................. ۸

۱-۸-۱رسانه های فردی...................................................................... ۸

۱-۸-۱-۱اینترنت................................................................................. ۸

۱-۸-۱--۱۱ایمیل....................................................................................... ۸

۱-۸-۱--۱۲شبکه های اجتماعی............................................................... ۸

۱-۸-۱-۲تلفن همراه............................................................................ ۸

۱-۸-۲ارتباطات چهره به چهره....................................................... ۹

۱-۹محدوده مکانی تحقیق.................................................................. ۹

۱-۱۰محدوده زمانی تحقیق................................................................ ۹

فصل دوم

۲-۱۱بررسی ادبیات و مبانی نظری تحقیق.................................. ۱۰

۲-۱۲رسانه های فردی....................................................................... ۱۰

۲-۱۳اینترنت....................................................................................... ۱۰

۲-۱۴شبکه های اجتماعی................................................................... ۱۷

۲-۱۵پست الکترونیک.......................................................................... ۲۰

۲-۱۶تلفن همراه................................................................................ ۲۲

۲-۱۶-۱تماس صوتی.............................................................................. ۲۲

۲-۱۶-۲تماس تصویری.......................................................................... ۲۲

۲-۱۶-۳پیام کوتاه............................................................................ ۲۲

۲-۱۶-۴بلوتوث..................................................................................... ۲۲

mms5-16-2............................................................................................ 23

۲-۱۷ارتباطات – کامپیوتر واسط((cmc.......................................... ۳۱

۲-۱۷-۱تعاملات اجتماعی و اینترنت............................................... ۳۱

۲-۱۷-۱-۱ماهیت cmcخوب ،بد و زشت.............................................. ۳۳

۲-۱۷-۱-۱-۱رویکرد های ناقص......................................................... ۳۴

۲-۱۷-۱-۱-۱-۱حضور ، فقدان سر نخ و غنا................................. ۳۴

۲-۱۷-۱-۱-۱-۲مدل حضور اجتماعی.................................................. ۳۵

۲-۱۷-۱-۱-۱-۳مدل فاقد سر نخ....................................................... ۳۶

۲-۱۷-۱-۱-۱-۴مدل غنای رسانه ای................................................ ۳۶

۲-۱۸ارتباطات چهره به چهره......................... ۳۸

۲-۱۸-۱ارتباط مستقیم و شخصی...................................................... ۳۸

۲-۱۸-۲ارتباط غیر مستقیم و غیر شخصی.................................... ۳۸

۲-۱۸-۳ارتباط غیر مستقیم از طریق مطبوعات......................... ۳۸

۲-۱۸-۴ارتباط تعاملی شخصی و غیر شخصی.................................. ۳۸

۲-۱۸-۱ارتباط..................................................................................... ۳۸

۲-۱۸-۱-۱ارتباط به عنوان ابزاری برای اقناع..................... ۳۹

۲-۱۸-۱-۲ارتباط به عنوان ابزاری برای انتقال اطلاعات.... ۴۰

۲-۱۸-۱-۳ارتباط به عنوان ابزاری برای تشکیل گروهها...... ۴۱

۲-۱۸انواع ارتباط............................................................................ ۴۲

۲-۱۸ارتباط از لحاظ محتوا و کارکرد...................................... ۴۲

۲-۱۸-۱جدول ۲-۱ مقایسه مجاری ارتباط فردی و جمعی.......... ۴۳

۲-۱۸ارتباطات انسانی..................................................................... ۴۳

۲-۱۸-۱جدول ۲-۲ سطوح وضعیتی انواع ارتباطات انسانی...... ۴۵

۲-۱۸-۱-۱ارتباط با خود یا ارتباط درون فردی..................... ۴۵

۲-۱۸-۱-۲ارتباط میان فردی........................................................... ۴۷

۲-۱۸-۱-۳تعریف ارتباط میان فردی............................................. ۴۸

۲-۱۸-۱-۴مدل شماره ۲-۳ارتباطات میان فردی پیتر هارتلی ۴۹

۲-۱۹چهارچوب نظری............................................................................ ۵۱

۲-۱۹-۱نظریه برلو............................................................................ ۵۱

۲-۱۹-۱-۱معنی..................................................................................... ۵۱

۲-۱۹-۱-۲فراگرد................................................................................. ۵۲

۲-۱۹-۲نظریه پنجره جوهری............................................................. ۵۶

۲-۲۰مدل شماره ۲-۴ مدل پژوهشی محقق....................................... ۵۸

۲-۲۱شاخص های برگرفته از نظریات............................................. ۵۹

۲-۲۲متغییر ها ، مقیاس ها و گویه های تحقیق..................... ۶۰

۲-۲۳پیشینه تحقیق............................................................................ ۶۱

۲-۲۳-۱تحقیقات انجام شده در داخل کشور................................ ۶۱

۲-۲۳-۲تحقیقات انجام شده در خارج از کشور......................... ۶۳

۲-۲۴جمع بندی..................................................................................... ۶۵

فصل سوم

۳-۲۵روش شناسی.................................................................................. ۶۷

۳-۲۶روش تحقیق.................................................................................. ۶۷

۳-۲۷مدل متغییر های مورد بررسی............................................... ۶۷

۳-۲۸روش جمع آوری دادها............................................................... ۶۸

۳-۲۹تعاریف عملیاتی....................................................................... ۶۸

۳-۲۹-۱اعتماد بنفس.......................................................................... ۶۸

۳-۲۹-۲مهارت کلامی............................................................................ ۶۸

۳-۲۹-۳مهارت غیر کلامی................................................................... ۶۸

۳-۲۹-۴مهارت گوش دادن................................................................... ۶۸

۳-۲۹-۵ارتباط فرد با جمع............................................................. ۶۹

۳-۳۰جامعه آماری.............................................................................. ۶۹

۳-۳۱روش تجزیه و تحلیل داده ها............................................... ۶۹

۳-۳۲روایی تحقیق.............................................................................. ۷۰

۳-۳۳پایایی تحقیق............................................................................ ۷۰

۳-۳۴محدودیت ها................................................................................ ۷۰

فصل چهارم

۴-۳۵ یافته های تحقیق و جداول................................................. ۷۲

۴-۳۵-۱مقدمه....................................................................................... ۷۲

۴-۳۵-۱-۱بخش اول : توصیف یافته ها......................................... ۷۲

۴-۳۵-۱-۲بخش دوم:تحلیل یافته های تحقیق............................. ۹۲

فصل پنجم :

۵-۳۶نتیجه گیری و پیشنهاد.......................................................... ۹۵

۵-۳۶-۱مقدمه......................................................................................... ۹۵

۵-۳۶-۱-۱نتیجه گیری........................................................................ ۹۵

۵-۳۶-۱-۲تحلیل داده ها................................................................ ۱۰۰

۵-۳۷پیشنهاد ها............................................................................... ۱۰۴

منابع وماخذ ..................................... ۱۰۶

پیوست :

ضمیمه ۱ پرسشنامه.......................................................................... ۱۰۷

چکیده لاتین.......................................................................................... ۱۱۰

کلیات تحقیق:

چکیده:

افزایش استفاده از رسانه های فردی (اینترنت و تلفن همراه ) دگرگونی های گسترده ای را به دنبال خود آورده و بسته به ویژگی های فردی پیا مدهای متفاوتی بر جای گذاشته است . در این پژوهش بررسی رابطه استفاده از رسانه های فردی با ارتباطات چهره به چهره از نظر دانشجویان مورد بررسی قرار گرفته است . جامعه آماری در این پژوهش کلیه دانشجویان دانشکده علوم انسانی به تعداد ۴۳۸۳ ، حجم نمونه ۳۸۴،روش تحقیق از نوع پیمایشی و به صورت تصادفی ساده ، ابزار جمع آوری داده ها از پرسشنامه ، وداده های خام پژوهش با استفاده از نرم افزار spssتجزیه و تحلیل و به دست آمده است . بدین منظور ۵ فرضیه مطرح شد که بین کاهش یا افزایش اعتماد بنفس در ارتباطات چهره به چهره و استفاده از رسانه های فردی ، میان استفاده از رسانه های فردی و رشد مهارت های کلامی در ارتباطات چهره به چهره ، بین استفاده از رسانه های فردی و رشد مهارت های غیر کلامی در فرایند ارتباط چهره به چهره ، میان استفاده از رسانه های فردی و کاهش یا افزایش مهارت گوش دادن در فرد و میان استفاده از رسانه های فردی و کاهش یا افزایش ارتباط فرد با جمع به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفت . نتایج تحقیق در خصوص کاهش یا افزایش اعتماد بنفس با توجه به آزمون دوجمله ای ، با ۹۵ درصد اطمینان و ۵ درصد خطا فرضیه تحقیق رد می شود . به عبارت دیگر میان کاهش یا افزایش اعتمادبنفس در ارتباطات چهره به چهره و استفاده از رسانه های فردی رابطه ای وجود ندارد . در مورد استفاده از رسانه های فردی و رشد مهارت های کلامی در ارتباطات چهره به چهره نتایج بدست آمده نشان می دهند که طبق آزمون دوجمله ای با ۹۹ درصد اطمینان و ۱ درصد خطا فرضیه تحقیق تأیید می شود . به عبارت دیگر استفاده از رسانه های فردی موجب کاهش مهارت های کلامی در ارتباط چهره به چهره می شود . در مورد استفاده از رسانه های فردی و رشد مهارت های غیر کلامی در فرایند ارتباط چهره به چهره طبق نتایج بدست آمده طبق آزمون دوجمله ای ، با ۹۹ درصد اطمینان و ۱ درصد خطا فرضیه تحقیق تأیید می شود . به عبارت دیگر استفاده از رسانه های فردی موجب تضعیف مهارت های غیرکلامی در فرایند ارتباط چهره به چهره می شود . در مورد استفاده از رسانه های فردی و کاهش مهارت گوش دادن در فرد نتایج بدست آمده طبق آزمون دوجمله ای ، با ۹۹ درصد اطمینان و ۱ درصد خطا فرضیه تحقیق تأیید می شود . به عبارت دیگر می توان گفت ، استفاده از رسانه های فردی موجب کاهش مهارت گوش دادن در فرد می شود . در مورد استفاده از رسانه های فردی و کاهش ارتباط فرد با جمع نتایج بدست آمده طبق آزمون دوجمله ای ، با ۹۵ درصد اطمینان و ۵ درصد خطا فرضیه تحقیق رد می شود . به عبارت دیگر بین استفاده از رسانه های فردی و کاهش یا افزایش ارتباط فرد با جمع رابطه ای وجود ندارد .

مقدمه :

با توسعه تکنولوژی های ارتباطی مثل استفاده از اینترنت هر فرد می تواند با داشتن یک نام کاربری به صورت خصوصی از اینترنت استفاده نماید و همچنین میتواند از طریق تلفن همراه تماس صوتی ، تصویری و پیام متنی داشته باشد . رسانه های فردی رسانه هایی هستند که یک فرد به تنهایی از آن استفاده میکند . همواره به نظر می رسد همه صنایع ارتباطی قبلی ضمن فردی بودن ، به حوزه فردی فرد استقلال نمی بخشیده و بستر توسعه فردی را فراهم نمی کرده است . اینترنت و تلفن همراه مهمترین تکنولوژی فردی است که ضمن «خلوت مستقل فردی» رابطه اجتماعی فرد را در یک بستر شبکه ای معنا دار کرده است . اگر عناصر مادی نیاز های فردی را در یک تعامل اجتماعی عناصری مثل لباس ، وسیله حمل و نقل و وسایل شخصی زندگی فرد بدانیم اینترنت و تلفن همراه نیز به نیاز های فردی و اجتماعی فرد اظافه شده است .

ارتباط انواعی دارد که در طول تاریخ از ارتباط چهره به چهره یا رو در رو ۱ به عنوان ساده ترین و بی واسطه ترین ارتباط میان انسان ها آغاز شده تا به پیچیده ترین گونه های ارتباط با واسطه و بی واسطه تصنعی امروزین رسیده است . (دوران ، ۱۳۸۱ ، ۲۷) بنابراین اقتضای وضعیت و شرایط حاکم بر جامعه به لحاظ دانش و ابزار کار ، در هر عصری از زندگی انسان ایجاب میکند . تا مردم با توجه به موقعیتی که در آن به سر می برند ارتباط های خود را مطابق با امکانها و شرایط موجود تنظیم کنند . ) محسنیان راد ،۱۳۷۸،۴۸۷) ارتباط کلامی را می توان با اهمیت ترین نوع ارتباط های انسانی بشمار آورد . از جمله ویژگی های ارتباط کلامی نسبت به سایر ارتباط ها توام بودن ارائه ی کلمه ها با احساس های گوینده است شاید در یک تماس با تلفن همراه و یا فرستادن یک متن از طریق ایمیل و شبکه های اجتماعی بتوان به مدد ذهن و با استفاده از توانایی هایی در به کار گیری کلمه ها به توصیف اعجاب انگیز صحنه هایی از واقعیت ها و هستی پرداخت اما بدیهی است خواندن یا شنیدن از طریق تلفن همراه و اینترنت هر چند که با توصیف استادانه ای همراه باشد لیکن فاقد آن جنبه های احساسی است که در ارتباط کلامی وجود دارد . محیط پیرامونی ، همواره به عنوان یک محرک در انسان تاثیر می گذارد و احساس را تحت تاثیر قرار می دهند . احساس انسان از طریق تحریک عامل های خارجی صورت می گیرد و اندام های درونی مثل گوش با شنیدن ، زبان با چشیدن ، چشم با دیدن و بینی با بوییدن و سایر اندام های دیگر با وظایفی که بر عهده دارند با انتقال محرکهای بیرونی به درون بدن احساس را در انسان ایجاد می کند . (ساروخانی ،۱۳۷۱،۱۹) از همین منظر مطالعات مربوط به رسانه های فردی و ارتباطات چهره به چهره ساز و کارهای متفاوتی را نیاز دارد .[۱]

بیان مسأله:

پژوهش حاضر کوششی است در پاسخ به این سوال که : « رابطه استفاده از رسانه های فردی با ارتباطات چهره به چهره ار نظر دانشجویان چگونه است؟ »

امروزه فناوری های نوین که بخش عظیمی از آنها در قالب رسانه های جمعی یا فردی نمود پیدا می کند ، دل مشغولی عمده نسل های جوان است . به عبارتی جوانان بیشترین مصرف کنندگان رسانه های فردی مانند : اینترنت و تلفن همراه هستند .

جوانان نیاز به کسب آگاهی و اطلاعات و کسب تجارب عاطفی و لذت بخش دارند . آنها خواستار تقویت پایگاه اجتماعی خود و نیزکسب اعتماد بیشتر اطرافیان و دوستان خود هستند از سوی دیگر با توجه به گسترش قارچ وار تکنولوژی ارتباطی و تسهیل شدن راه های ارتباط با دیگران هنوز هم ارتباطات چهره به چهره بیشترین اثر را دارد و فرد به دنبال آن است که چنین ارتباطی را گسترش دهد اگر چه گاهی فرد به روشهای جایگذین برای خلاء این ارتباط چنگ میزند اما در نهایت ارتباطات چهره به چهره جایگاه خودش را حفظ کرده است .

امروزه افراد به انواع وسایل ارتباطی دسترسی دارند آنها با تلفن همراه شخصی با دوستانشان صحبت میکنند ، پیام کوتاه متنی یا تصویری می فرستند ، ارتباط تصویری با هم دارند ، عکس و فیلم میگیرند و به موسیقی گوش میدهند آنها از طریق اینترنت و شبکه های اجتماعی با افراد بیشتری ارتباط برقرار میکنند . افرادی که آنها را نمی شناسند و خود نیز میتوا نند هویتشان را به راحتی پنهان کنند . اینگونه ارتباط میتواند لذت بخش باشد . استفاده از رسانه های فردی که افراد در اختیار دارند . در روابط شان با دوستان و آشنایان تاثیر میگذارد آنها به این ارتباط فردی عادت کرده و خشنود می شوند . به همین دلیل آنها استفاده فردی از رسانه ها را به کنار دوستان بودن را ترجیح خواهند داد . بدیهی است یک فرد در مقابل اوضاع ، مسأله و رویداد های محیط خود احساسات ، نگرش ها و واکنش های خاصی نشان میدهد .

امروزه یکی از ویژگی های تمدن بشری ، بستگی به نوع ارتباط بین انسانها و میزان گسترش آن دارد ، چرا که مبادله اطلاعات و اندیشه ها میان افراد ، یکی از برترین نیازهای زندگی اجتماعی است . مجرای ارتباطی ، به عنوان حلقه واسط ، فرد را به جامعه متصل می کند و زمینه انتقال اطلاعات و تجربیات به او را فراهم می سازد از آنجا که انسانها با احساسات سرو کار دارند و در ارتباطات چهره به چهره این احساس به راحتی رد و بدل می شود . و نیازی به تلاش برای توضیح احساسات نیست ، این نوع ارتباط از ویژگی خاص بر خوردار شده است . علاوه بر آن در ارتباطات چهره به چهره معنی و مفهوم را از ارتباطات غیر کلامی که شامل حرکات اندامی می شود دریافت می کند در ارتباطات چهره به چهره معنای بیشتری از فرد فرستنده پیام به گیرنده پیام ارسال می شود . و بازخورد این ارتباط هم بیشتر است .

استفاده کنندگان از رسانه های فردی از طریق صفحه مانیتور یا تلفن همراه با دیگران ارتباط نگارشی یا صوتی بر قرار میکنند افراد در محیط های اجتماعی به دلایل متعدد از جمله ، وجود چشم های ناظر والدین ، انواع کنترل های اجتماعی ، قانون ، خجالت ، بر خورد چهره به چهره و شناخته شدن ، واکنش و رفتار دیگران در برقراری ارتباط با افراد محتاط هستند .

ارتباطات بین فردی در فضای مجازی به طرزی متفاوت از فضای واقعی رخ می دهد . چرا که نشانه های مورد استفاده افراد در شکل دادن به برداشت هایشان از هم و ابزار هایی که از آنها در آفرینش این ادراکات بهره می گیرند با برداشت های موجود در فضای واقعی نا همسان می باشد و در واقع این فضا امکان شکل تازه ای از تعاملات دو سویه را بین افراد فراهم آورده است اما در هر حالی ورود افراد به این فضا و برقراری ارتباط با دیگران و حتی محیطی که فرد بعد از ورود به اینترنت به آن سر می زد به شدت متاثر از اهداف آنها از برقراری ارتباط می باشد که متعاقباًبر رفتار ارتباط گران نیز اثر شگرفی دارد .

اما در همین حال ، برخی از مشاهده گران ، به بر خط بودن تعاملات به عنوان مثال های آرمانشهری وجود روابط قوی ، بدون توجه به نژاد، جنسیت یا جغرافیا ، اشاره می کند . برای مثال گفته جان بری بارلو درباره تحول اجتماعی مثبت و ریشه ای که شبکه به همراه می آورد ، چنین است : « با توسعه اینترنت ، و با انحراف فزاینده از ارتباط بین کامپیوترهای شبکه ای ، ما در میانه عمده ترین تحول تکنولوژیکی از زمان کشف آتش هستیم... می خواهم بتوانم بطور کامل با آن آگاهی تعامل کنم که برای ارتباط با آگاهی من در تلاش است .. ما اینک به سرعت در حال ایجاد فضایی هستیم که در آن مردم این سیاره چنان نوعی از رابطه ارتباط را بتوانند داشته باشند . »

در عین حال بدبین ها از پیامد های روابط بر خط بر اجتماعات سنتی زندگی واقعی سخن می گویند . در نتیجه مفسر مجله تگزاس آقای جیم هایتاور هشدار می دهد : « چگونه این همه تحیر و گیجی ، ما را به طور الکترونیک بهم می پیوندد در حالیکه ما را با مشغول کردن هر چه بیشتربه کامپیوتر ها و صفحات نمایش ( به جای نگاه کردن صورت همنوع انسانی خود) از یکدیگر باز میدارد . » (دوران ،۱۳۸۱،۹۹)

در دسترس بودن و گسترش تلفن همراه و اینترنت و نفوذ بر ذهنیت افراد باعث گسترش زمان حال و نادیده گرفتن گذشته و آینده شده است . به عبارت دیگر کاربر هر لحظه خود را در زمان حال می بیند و بر این مبنا برنامه زندگی و تعاملات و ارتباطات چهره به چهره خود را تنظیم می کند . رسانه های فردی در غلبه انسان بر تنهایی و اثبات خود و بیان اعتماد بنفس پرداخته اند از این منظر هنگامی که در یک موقعیت اجتماعی فردی با تلفن همراه خود صحبت میکند و یا از اینترنت استفاده میکند در حقیقت به اطرافیان می فهماند که اواگر چه در این جمع تنها و گمنام است اما بیرون از این ، دارای روابط و شبکه اجتماعی است. و با استفاده از این رسانه های فردی از دیگر اعضای حاضر در اجتماع یا دوستان تاثیر نمی پذیرد .

تعداد صفحه : ۱۴۷

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت : **** serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

*** *** ***

+ نوشته شده در جمعه 4 آبان 1397ساعت 19:00 توسط رسول | | تعداد بازدید : 3